ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

email: pater@christopherklitou.com  

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

 

 ΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑ TOY WORD

Tα αρχεία υπάρχουν σε μεγέθη Α4 και Α5. Τα Α5 μπορούν να τυπωθούν και να δεθούν ώστε να σχηματίσουν μικρά βολικά βιβλιάρια. Αν δεν βρίσκεται χαρτί Α5, διπλώστε το χαρτί Α4 στη μέση και κόψτε το για να γίνει Α5. Όταν θα τυπώσετε, βάλτε το χαρτί όπως θα βάλλατε το χαρτί Α4, βεβαιώνοντας ότι η κομμένη άκρα χρησιμοποιηθεί για την εσωτερική του βιβλιαρίου. Τυπώστε πρώτα την πρώτη σελίδα, μετά γυρίστε το χαρτί ανάποδα και τυπώστε τη δεύτερη σελίδα        

 

 

 

 

                                                Ούτως να τοποθετήσετε το χαρτί Α5

       

 

ΝΕΟ:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ -

    ΠΩΣ ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ     43.5KB  Α4 

          ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   803KB   Α4  

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ)   216KB  Α4  
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ

ΟΡΘΡΟΣ (ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ)    263KB  Α4  
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ  205KB Α4  

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΕΥΣΗ

 

 

ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ


Η ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ   49KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Η ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ - ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ   55.5KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   122KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   156KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   111KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   101KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ       53KB A4     53KB A5  

        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ   60KB A4
        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ  99.5KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ  244KB A4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    171KB A4   172KB A
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   274KB A4 274KB A
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 316KB A4

        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ   41KB A4   41KB A
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ       34KB A4     41KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  67KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   43.5KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ  105KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ 141KB Α4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΙΑ   40KB A4   39KB A
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ   55.5KB A4   53.5KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ 
Η ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ   32KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ 

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΗΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  28.5KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ 

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑΣ  28KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ 

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  25.5KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ 
 

 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

 

 

Η ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ  67KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Η ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ - ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ  78KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    127KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   111KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   101KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ   65.8KB A4     65.8KB A5  

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ   99.5KB A4

        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  194KB A4     194KB A5 

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  247KB A4  

        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ  187KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ  342KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  101KB A4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  43.5KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
 

ΤΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

 

 

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΝ  102KB A4   104KB A5

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΝ  170KB A4  

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΝ  109KB A4   106KB A5

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΝ  180KB A4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ  114KB Α4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ  107KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΕΧΩ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 51KB Α4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΓΡΑΓΙΣΑΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ  41KB Α4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΗ ΗΜΕΡΑ  63KB Α4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟΒΑΛΗΤΑΙ  39KB Α4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 62.5KB  A4 59.5KB A5

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 76.5KB  A4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ  85KB  A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ  / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 128KB A4    109KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 174KB A4 173KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 263KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ  / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ 42KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ 84KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 84KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 155KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΔΙΓΑΜΟΝ   83KB A5  
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΔΙΓΑΜΟΝ   148KB A5 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑΖΕΥΧΘΕΝΤΩΝ 34KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑΖΕΥΧΘΕΝΤΩΝ 54KB A5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΩΝ  497KB A5

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 345KB Α4

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ   33.5KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ       47.5KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ/ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΩ ΕΒΔΟΜΑΔΙ   29KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΚΩ ΕΒΔΟΜΑΔΙ    42KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ  103KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ  155KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΩ ΕΒΔΟΜΑΔΙ  94.5KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΩ ΕΒΔΟΜΑΔΙ  133KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΝΗΠΙΑ  79.5KB Α4
      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΝΗΠΙΑ  145KB Α4
      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΝΗΠΙΑ ΚΑΤΑ

    ΤΗΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ    93KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΝΗΠΙΑ ΚΑΤΑ

    ΤΗΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ        153KB Α4
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


Η ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ    55KB A4
  55.5KB A5 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    99KB A4      98.5KB Α5
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   111KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ  164KB A4   164KB A
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 254KB A4    255KB A5 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ    1.04MB   
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ      420KB A4 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ   280KB A4    281KB A5 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ   275KB A4   271KB A5 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ       61.5KB  
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ  /ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  54KB 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

OI ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ  170KB A4     167KB A5

       ΠΡΩΤΗΝ - ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 172KB A4   168KB A5 
       ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ   177KB  
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ  198KB 
       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ  / ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

 

ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

 

ΤΩΝ ΜΕΝΑΙΩΝ