ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

ΤΑ ΜΕΝΑΙΑ

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 Σεπτεμβρίου  303KB     2 Σεπτεμβρίου 172KB   3 Σεπτεμβρίου 164KB  
4 Σεπτεμβρίου 156KB   5 Σεπτεμβρίου 106KB   6 Σεπτεμβρίου 117KB  
7 Σεπτεμβρίου 147KB   8 Σεπτεμβρίου 261KB   9 Σεπτεμβρίου 159KB  
10 Σεπτεμβρίου 108KB   11 Σεπτεμβρίου 149KB   12 Σεπτεμβρίου 205KB  
13 Σεπτεμβρίου  226KB   14 Σεπτεμβρίου  241KB   15 Σεπτεμβρίου  155KB  
16 Σεπτεμβρίου 144KB   17 Σεπτεμβρίου 133KB   18 Σεπτεμβρίου 109KB  
19 Σεπτεμβρίου 110KB   20 Σεπτεμβρίου 134KB   21 Σεπτεμβρίου 159KB  
22 Σεπτεμβρίου 141KB   23 Σεπτεμβρίου 120KB   24 Σεπτεμβρίου 112KB  

24 Σεπτεμβρίου

Αγίου Σιλουανού

202KB   25 Σεπτεμβρίου 124KB   26 Σεπτεμβρίου 229KB  
27 Σεπτεμβρίου   91KB   28 Σεπτεμβρίου 107KB   29 Σεπτεμβρίου 100KB  
30 Σεπτεμβρίου  94.5KB          

 

 

ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1 Οκτωβρίου 100KB  

1 Οκτωβρίου

Αγία Σκέπη

269KB   2 Οκτωβρίου  110KB  
3 Οκτωβρίου 131KB    4 Οκτωβρίου 95.5KB   5 Οκτωβρίου    90KB  
6 Οκτωβρίου 124KB   7 Οκτωβρίου  135KB   8 Οκτωβρίου  107KB  
9 Οκτωβρίου 167KB   10 Οκτωβρίου  112KB   11 Οκτωβρίου  152KB  

11-17 Οκτωβρίου

(Των Αγίων Πατέρων)

  81KB   12 Οκτωβρίου  115KB   13 Οκτωβρίου 95.5KB  
14 Οκτωβρίου 159KB    15 Οκτωβρίου 89.5KB   16 Οκτωβρίου  101KB  
17 Οκτωβρίου 138KB   18 Οκτωβρίου  134KB   19 Οκτωβρίου  120KB  
 20 Οκτωβρίου 95.5KB   21 Οκτωβρίου  122KB   22 Οκτωβρίου  151KB  
 23 Οκτωβρίου 119KB   24 Οκτωβρίου  115KB   25 Οκτωβρίου    107KB  
26 Οκτωβρίου  280KB     27 Οκτωβρίου  101KB   28 Οκτωβρίου  142KB  

28 Οκτωβρίου

Αγία Σκέπη

230KB   28 Οκτωβρίου Δοξολογία   49KB    29 Οκτωβρίου  141KB  
30 Οκτωβρίου  101KB   31 Οκτωβρίου 137KB      

 

 

ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 Νοεμβρίου 178KB  

1 Νοεμβρίου

Αγ. Δαυϊδ Εύβοιας

167KB   2 Νοεμβρίου 118KB  
3 Νοεμβρίου 195KB   4 Νοεμβρίου 163KB   5 Νοεμβρίου 104KB  
6 Νοεμβρίου 112KB   7 Νοεμβρίου 190KB   8 Νοεμβρίου 243KB  
9 Νοεμβρίου 149KB  

9 Νοεμβρίου

Αγ. Νεκταρίου

300KB   10 Νοεμβρίου 148KB  

10 Νοεμβρίου

Αγ. Αρσενίου Καππαδόκου

208KB   11 Νοεμβρίου 180KB   12 Νοεμβρίου 177KB  
13 Νοεμβρίου  263KB    14 Νοεμβρίου 124KB   15 Νοεμβρίου 115KB  

15 Νοεμβρίου

Αγ. Γερμανου Αλάσκας

185KB   16 Νοεμβρίου 127KB  

16 Νοεμβρίου

 Αγ. Ιφιγενείας

179KB  
17 Νοεμβρίου 138KB   18 Νοεμβρίου 117KB   19 Νοεμβρίου 133KB  
20 Νοεμβρίου 217KB   21 Νοεμβρίου 272KB   22 Νοεμβρίου 199KB  
22 Νοεμβρίου
Αγ. Ιακώβου Τσαλίκης
56KB    23 Νοεμβρίου 162KB   24 Νοεμβρίου 227KB  
25 Νοεμβρίου 239KB  

25 Νοεμβρίου

Αγ. Αικατερίνης

308KB   26 Νοεμβρίου 95.5KB  

26 Νοεμβρίου

Αγ. Στυλιανού

147KB   27 Νοεμβρίου 118KB   28 Νοεμβρίου 173KB  
29 Νοεμβρίου 105KB  

29 Νοεμβρίου

Αγ. Φιλουμένου

184KB   30 Νοεμβρίου 185KB  

 

                                              
                                  
ΜΗΝΑΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 Δεκεμβρίου

  84KB  

2 Δεκεμβρίου

  87KB  

2 Δεκεμβρίου

Αγ. Πορφυρίου

253KB  

3 Δεκεμβρίου

  94KB  

4 Δεκεμβρίου

171KB  

5 Δεκεμβρίου

206KB  

6 Δεκεμβρίου

164KB  

7 Δεκεμβρίου

101KB  

8 Δεκεμβρίου

149KB  

9 Δεκεμβρίου

204KB  

10 Δεκεμβρίου

124KB   11 Δεκεμβρίου   73KB  

11 Δεκεμβρίου

Αγ. Νομώνος / Βηχιανού

165KB  

11-17 Δεκεμβρίου

Κυριακή των Προπατόρων

165KB  

12 Δεκεμβρίου

149KB    

13 Δεκεμβρίου

 94KB  

14 Δεκεμβρίου

 104KB  

15 Δεκεμβρίου

 96KB  

16 Δεκεμβρίου

  90KB  

17 Δεκεμβρίου

287KB    

18 Δεκεμβρίου

106KB    

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

370KB  

19 Δεκεμβρίου

100KB  

20 Δεκεμβρίου

211KB  
21 Δεκεμβρίου 162KB   22 Δεκεμβρίου 218KB   23 Δεκεμβρίου 224KB  
24 Δεκεμβρίου 243KB   Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 347KB    25 Δεκεμβρίου 188KB  
26 Δεκεμβρίου 202KB   Κυριακή μετά του Χριστού Γέννησιν 152KB   27 Δεκεμβρίου 185KB  
28 Δεκεμβρίου 139KB   29 Δεκεμβρίου 152KB   30 Δεκεμβρίου 176KB  
31 Δεκεμβρίου 120KB          

                                 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 Ιανουαρίου

  176KB  

2 Ιανουαρίου

  117KB  

3 Ιανουαρίου

  131KB  

4 Ιανουαρίου

  138KB  

5 Ιανουαρίου

 135KB  

Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

  194KB  

 Ακολουθία του

ΜεγάλουΑγιασμού

  75KB  

6 Ιανουαρίου

  242KB  

7 Ιανουαρίου

  105KB  

8 Ιανουαρίου

  100KB  

9 Ιανουαρίου

 78KB  

10 Ιανουαρίου

  100KB  

11 Ιανουαρίου

 111KB  

12 Ιανουαρίου

 72KB  

13 Ιανουαρίου

  100KB  

14 Ιανουαρίου

 113KB  

15 Ιανουαρίου

 88KB  

16 Ιανουαρίου

  108KB  

17 Ιανουαρίου

 115KB  

18 Ιανουαρίου

 130KB  

19 Ιανουαρίου

 68KB  

20 Ιανουαρίου

 127KB  

21 Ιανουαρίου

 94KB  

22 Ιανουαρίου

 93KB  

23 Ιανουαρίου

 85KB  

24 Ιανουαρίου

 64KB  

25 Ιανουαρίου

149KB  

26 Ιανουαρίου

 60KB  

27 Ιανουαρίου

151KB  

28 Ιανουαρίου

66KB  

29 Ιανουαρίου

 67KB  

30 Ιανουαρίου

Αγ. Ιππολύτου

 41KB  

30 Ιανουαρίου

Τριών Ιεραρχών

177KB  

31 Ιανουαρίου

 69KB          


                          

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1 Φεβρουαρίου

  110KB  

2 Φεβρουαρίου

  126KB  

3 Φεβρουαρίου

71KB  

4 Φεβρουαρίου

69KB  

5 Φεβρουαρίου

70KB  

6 Φεβρουαρίου

66KB  

7 Φεβρουαρίου

103KB  

8 Φεβρουαρίου

113KB  

9 Φεβρουαρίου

72KB  

10 Φεβρουαρίου

141KB  

11 Φεβρουαρίου

66KB  

12 Φεβρουαρίου

62KB  

13 Φεβρουαρίου

64KB  

14 Φεβρουαρίου

59KB  

15 Φεβρουαρίου

56KB  

16 Φεβρουαρίου

57KB  

17 Φεβρουαρίου

70KB  

18 Φεβρουαρίου

57KB  

19 Φεβρουαρίου

56KB  

19 Φεβρουαρίου

Αγίας Φιλοθέης

198KB  

20 Φεβρουαρίου

57KB  

21 Φεβρουαρίου

55KB  

22 Φεβρουαρίου

60KB  

23 Φεβρουαρίου

60KB  

24 Φεβρουαρίου

98KB  

25 Φεβρουαρίου

60KB  

26 Φεβρουαρίου

58KB  

27 Φεβρουαρίου

56KB  

28 Φεβρουαρίου

56KB  

 29 Φεβρουαρίου

52KB  


                                 

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

1 Μαρτίου 64.5KB   2 Μαρτίου   61KB  

2 Μαρτίου

Αγίου Νικολαου Πλανας

  150KB  
3 Μαρτίου  59.5KB   4 Μαρτίου   57KB   5 Μαρτίου 58.5KB  
6 Μαρτίου   79KB   7 Μαρτίου 59.5KB   8 Μαρτίου   59KB  
9 Μαρτίου 109KB   10 Μαρτίου 57.5KB   11 Μαρτίου   63KB  
12 Μαρτίου 63.5KB   13 Μαρτίου   60KB     14 Μαρτίου   57KB  
15 Μαρτίου 55.5KB   16 Μαρτίου   59KB   17 Μαρτίου 60.5KB  

17 Μαρτίου

Αγιου Πατρικίου

184KB   18 Μαρτίου 55.5KB   19 Μαρτίου 62.5KB  
20 Μαρτίου   67KB   21 Μαρτίου 59.5KB   22 Μαρτίου   60KB  
23 Μαρτίου   57KB   24 Μαρτίου   60KB   25 Μαρτίου 145KB  

25 Μαρτίου

Δοξολογία

38.5KB   26 Μαρτίου 68.5KB   27 Μαρτίου 60.5KB  
28 Μαρτίου 70.5KB   29 Μαρτίου   85KB   30 Μαρτίου 59.5KB  
31 Μαρτίου   59KB          

 

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1 Απριλίου   64KB   2 Απριλίου   56KB   3 Απριλίου   58KB  
4 Απριλίου  57KB   5 Απριλίου  59KB   6 Απριλίου  56KB  
7 Απριλίου 84KB   8 Απριλίου 55KB   9 Απριλίου 52KB  
10 Απριλίου 57KB   11 Απριλίου 54KB   12 Απριλίου 53KB  
13 Απριλίου 58KB   14 Απριλίου 54KB   15 Απριλίου 54KB  
16 Απριλίου 57KB   17 Απριλίου 55KB   18 Απριλίου 58KB  
19 Απριλίου 53KB   20 Απριλίου 54KB   21 Απριλίου 57KB  
22 Απριλίου 53KB   23 Απριλίου 127KB   24 Απριλίου 54KB  
25 Απριλίου 64KB   26 Απριλίου 51KB   27 Απριλίου 52KB  
28 Απριλίου 52KB   29 Απριλίου 53KB   30 Απριλίου 66KB  

 

 

ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ

1 Μαΐου 45KB   2 Μαΐου 45KB   3 Μαΐου 52KB  
4 Μαΐου 48KB   5 Μαΐου 52KB  

5 Μαΐου

Αγίου Εφραίμ

159KB  
6 Μαΐου 56KB   6b Μαΐου 48KB   7 Μαΐου 58KB  
8 Μαΐου 119KB   9 Μαΐου 66KB   10 Μαΐου 57KB  
11 Μαΐου 52KB   12 Μαΐου 84KB   13 Μαΐου 50KB  
14 Μαΐου 52KB   15 Μαΐου 56KB   16 Μαΐου 50KB  
17 Μαΐου 49KB   17b Μαΐου 93KB   18 Μαΐου 54KB  
19 Μαΐου 59KB   20 Μαΐου 56KB   21 Μαΐου 91KB  
22 Μαΐου 54KB   23 Μαΐου 56KB   24 Μαΐου 62KB  
25 Μαΐου 91KB   26 Μαΐου 52KB   27 Μαΐου 51KB  
28 Μαΐου 55KB   29 Μαΐου 53KB   30 Μαΐου 48KB  
31 Μαΐου 53KB          

 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

1 Ιουνίου 51KB   2 Ιουνίου 54KB   3 Ιουνίου 48KB  
4 Ιουνίου 105KB   5 Ιουνίου 51KB   6 Ιουνίου 53KB  
7 Ιουνίου 54KB   8 Ιουνίου 64KB  

8 Ιουνίου

Αγίας Καλλιόπης

126KB  
9 Ιουνίου 53KB   10 Ιουνίου 52KB   11 Ιουνίου 79KB  

11 Ιουνίου

Αγ. Λουκά Κριμαίας

239KB   12 Ιουνίου 61KB   13 Ιουνίου 51KB  
14 Ιουνίου 86KB   15 Ιουνίου 50KB   16 Ιουνίου 52KB  
17 Ιουνίου 58KB   18 Ιουνίου 51KB   19 Ιουνίου 53KB  
20 Ιουνίου 53KB   21 Ιουνίου 50KB   22 Ιουνίου 49KB  
23 Ιουνίου 53KB   24 Ιουνίου 137KB   25 Ιουνίου 63KB  
26 Ιουνίου 52KB   27 Ιουνίου 53KB   28 Ιουνίου 54KB  
29 Ιουνίου 154KB   30 Ιουνίου 93KB      

 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

1 Ιουλίου 81KB   2 Ιουλίου 73KB   3 Ιουλίου 51KB  
4 Ιουλίου 54KB   5 Ιουλίου 102KB   6 Ιουλίου 51KB  
7 Ιουλίου 75KB   8 Ιουλίου 69KB   9 Ιουλίου 50KB  
10 Ιουλίου 52KB   11 Ιουλίου 105KB   12 Ιουλίου 52KB  

12 Ιουλίου

Αγίου Παϊσιου

212KB   13 Ιουλίου 107KB   13-19 Ιουλίου 104KB  
14 Ιουλίου 54KB   15 Ιουλίου 72KB   16 Ιουλίου 51KB  
17 Ιουλίου 97KB   18 Ιουλίου 52KB   19 Ιουλίου 122KB  
20 Ιουλίου 122KB   21 Ιουλίου 56KB   22 Ιουλίου 61KB  
23 Ιουλίου 54KB   24 Ιουλίου 68KB   25 Ιουλίου 108KB  
26 Ιουλίου 93KB   27 Ιουλίου 122KB   28 Ιουλίου 51KB  

28 Ιουλίου

Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

143KB  

28 Ιουλίου

Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

(έτερο)

162KB   29 Ιουλίου 79KB  
30 Ιουλίου 53KB   31 Ιουλίου 59KB      

 

 

ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 Αυγούστου 136KB   2 Αυγούστου 99KB   3 Αυγούστου 74KB  
4 Αυγούστου 66KB   5 Αυγούστου 104KB   6 Αυγούστου 162KB  
7 Αυγούστου 88KB   8 Αυγούστου 83KB   9 Αυγούστου 72KB  
10 Αυγούστου 74KB   11 Αυγούστου 74KB   12 Αυγούστου 106KB  
13 Αυγούστου 109KB   14 Αυγούστου 92KB   15 Αυγούστου 152KB  
16 Αυγούστου 113KB   17 Αυγούστου 82KB   18 Αυγούστου 84KB  
19 Αυγούστου 77KB   20 Αυγούστου 80KB   21 Αυγούστου 101KB  
22 Αυγούστου 104KB   23 Αυγούστου 107KB   24 Αυγούστου 74KB  

24 Αυγούστου

Αγ. Κοσμά Αιτολού

179KB   25 Αυγούστου 102KB   26 Αυγούστου 86KB  
27 Αυγούστου 68KB  

27 Αυγούστου

Αγ. Φανουρίου

213KB   27 Αυγούστου

Αγ. Φανουρίου (2)

244KB  
28 Αυγούστου 69KB   29 Αυγούστου 159KB   30 Αυγούστου 95KB  
31 Αυγούστου 101KB