ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


ΤΩ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 82.5KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
208KB A4
Η ΕΝΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 42KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 
80.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  
57
.5KB A4

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ 310KB A4

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ  353KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  
59KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 
54KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  
140KB A4

ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  50.5KB A4  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ  161.5KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  72.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   53KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  49KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Β' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   52.5KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   50KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  56KB A4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ    213KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 51.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  54,5KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   52.5KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   54KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  67.5KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ    58.5KB A4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ     200KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   55.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   51KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ   146KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   55KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   53KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  53KB A4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 228KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  55.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   52KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  128KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  58.5KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   56KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   61.5KB A4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ   196KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  61KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   95.5KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   270KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  183KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  45.5KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   42KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ   209KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   47.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   40KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  42.5KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   45KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ   121KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)  141KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  182KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  187KB A4
ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ  39KB A4  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ   42KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ   42.5KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ    43.5KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ    118KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ   227KB A4