Η Ενορία Αποστόλου Ανδρέου και Τιμίου Προδρόμου

Μέσα Γειτονιάς

Τηλ. 00357-25722762  Φαξ: 00357-25720897

email: andreas@mesageitonias.com

 

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Ανδρέου Ο Ιερός Ναός του Τιμίου Προδρόμου
Η ενορία μας Διοικητική Οργάνωση Μηνιαίων Πρόγραμμα Ακολουθιών Πινακοθήκη

 

 

ΤΡΟΠΑΡΙΑ

TROPARIA

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ήχος δ΄

Ως των αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω Δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 

TROPARION FOR ST. ANDREW

30th NOVEMBER

Tone 4

As the first-called of the Apostles* and blood brother of the most eminent,* do thou, Andrew, beseech the Master of all,* that He may grant peace unto the world,* and unto our souls great mercy.

 

 

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ήχος β΄

Μνήμη δικαίου μετí εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, .και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

 

TROPARION FOR ST. JOHN THE BAPTIST

 7th JANUARY

Tone 2

The memory of the just is praised,* but thou art well pleased, O Forerunner, with the testimony of the Lord. * For thou hast verily been shown forth as more honoured than the prophets, * since thou wast counted worthy to baptize in the stream Him whom they foretold. * Therefore, having mightily contended and suffered for the truth, * with joy thou hast preached also to those in Hades, * of Godís manifestation in the flesh, * who takes away the sin of the world * and grants unto us great mercy.