The Orthodox Pages

 

 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Επιστροφή στις Ακολουθίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εισερχομένου του Αρχιερέως εις τον Ναόν ο Α΄ Χορός ψάλλει το:

Εις πολλά έτη Δέσποτα.

Τούτου ψαλλομένου, ο Αρχιερεύς ευλογεί τον λαόν και ανεβαίνει εις τον Θρόνον. Ιερείς και Ψάλτες υποκλινόμενοι εις τον Αρχιερέα, ασπάζονται την δεξιάν αυτού και εισέρχονται στον συνήθη τους τόπο.

Ο Αρχιερεύς ψάλλει τας οριζομένας υπό του Τυπικού Καταβασίας. Τούτων πληρωθεισών ο Διάκονος εκφωνεί:

Την  Θεοτόκον  και  Μητέρα  του  φωτός...  

Και  ο  Αρχιερεύς  ψάλλει την:

Την  τιμιωτέραν...  ή  την  Εννάτην  που  ορίζει  το  Τυπικόν  και  την εννάτην  των  Καταβασιών.

Μετά την υπό του Διακόνου μικράν συναπτήν και του Ιερέως εκφώνησιν:

Ότι σε αινούσι...

Ο Αρχιερεύς ψάλλει το εξαποστειλάριον. (συνήθως το πρώτον και το τρίτον).

Ο Α΄ Χορός: Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον...

Ο Β΄ Χορός: Αινείτε αυτόν, πάντες οι άγγελοι αυτού...

Τελειωθέντος  του Αινείτε...  ο Α΄ Χορός  ψάλλει: 

Τον  Δεσπότην  και  Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη Δέσποτα. (αργώς)

Ψαλλομένου υπό του Α΄ χορού: Τον Δεσπότην... ως άνω, ο Αρχιερέας κατέρχεται του θρόνου και τελεί την διάταξιν του Καιρού και προσκυνεί τας εν τω Τέμπλω δεσποτικάς εικόνας - ευλογεί δια  των  δικηροτρικήρων  από  του  πλατυσκάλου  της  Ωραίας  Πύλης τον  λαόν  του  Χορού  ψάλλοντος:

Εις  πολλά  έτη  Δέσποτα. 

και  ανέρχεται  εις  τον  θρόνον. Οι  Χοροί  ψάλλουν  τους  Αίνους.

Προ  της  Δοξολογίας  ο  Αρχιερεύς  κατέρχεται  του  θρόνου  και   ίσταται  εν  τω  μέσω  του  Ναού  και  ο  πρώτος  των  Διακόνων  εκφωνεί:

Ιερείς εξέλθετε (τρις).

Οι Ιερείς κρατώντας κατά τάξιν τα αρχιερατικά άμφια εξέρχονται εκ της Ωραίας Πύλης ένθεν και ένθεν του Αρχιερέως και ενδύουσιν αυτόν. Εν τω τέλει ο Α΄ Διάκονος ιστάμενος έμπροσθεν του Αρχιερέως  υψεί τα δικηροτρίκηρα και εκφωνεί:

Ούτω  λαμψάτω το φως  υμών  έμπροσθεν των ανθρώπων όπως  ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν τοις  Ουρανοίς.

Β΄ Διάκονος:

Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Είτα ο  Α΄ Διάκονος προσφέρει τα δικηροτρίκηρα εις τον Αρχιερέα όπου ευλογεί τον λαόν, του Χορού ψάλλοντος εις μέτριον χρόνον:

Εις  πολλά  έτη  Δέσποτα.

Ενταύθα ο Αρχιερεύς ανέρχεται εις τον Θρόνον και οι Χοροί άρχονται της Δοξολογίας.   Εν τω τέλει της ο πρώτος τη τάξη των Ιερέων υποκλινόμενος εις τον Αρχιερέα  εισέρχεται δια της Ωραίας Πύλης εις το Ιερόν εν τω συνήθει  αυτού  τόπω,  και  του Α΄ Διακόνου εκφωνούντος:

Ευλόγησαν Δέσποτα.

Ο Ιερεύς συνεχίζει:

Ευλογημένη  η  Βασιλεία  του  Πατρός...

Ο  Διάκονος  τα  Ειρηνικά, ψάλλοντος του Χορού μετά πάσαν δέησιν το,  Κύριε ελέησον.

Εις την μικράν είσοδον ο Αρχιερεύς ψάλλει το οριζόμενον εισοδικόν μετά του Σώσον ημάς Υιέ Θεού..., κατά το τέλος του οποίου  λαμβάνει  τα  δικηροτρίκηρα και ευλογεί τον λαόν του χορού ψάλλοντος:

Εις πολλά έτη Δέσποτα.

Το δε Σώσον ημάς Υιέ Θεού... επαναλαμβάνεται υπό του Κλήρου ή του Χορού. Ο  Αρχιερεύς εισερχόμενος εις το ιερόν βήμα λαμβάνει τον θυμιατόν και ψάλλει το υπό του Τυπικού οριζόμενον Απολυτίκιον εις το διάστημα του οποίου  θυμιά  γύρωθεν την Αγίαν Τράπεζαν, τας εν τω Τέμπλω Αγίας Εικόνας, τον λαόν και εισέρχεται εις το  ιερόν  βήμα, του χορού ψάλλοντος το αυτό ή άλλον που ορίζει το Τυπικόν. 

Ο χορός το του Ναού, και ο Αρχιερεύς το Κοντάκιον το τέλος του οποίου ψάλλει  ο αριστερός χορός.

Ο  Διάκονος:

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ο  Αρχιερεύς: 

Ότι  άγιος  ει,  ο Θεός  ημών..   (το τέλος της εκφωνήσεως ταύτης συμπληρώνει  ο Διάκονος βλέπων από της Ωραίας Πύλης τον λαόν:

Και  εις  τους  αιώνας  των  αιώνων.

Κατόπιν ψάλλεται το Τρισάγιον:

Το πρώτον υπό του  Α΄ Χορού,

το δεύτερον υπό του Β΄ Χορού, 

το τρίτον υπό του Αρχιερέως,

το τέταρτον υπό του Α΄ χορού,

το πέμπτον υπό του Αρχιερέως,

το  Δόξα Πατρί..., υπό του Β΄ χορού,

το Και  νυν  και  αεί... υπό του Α΄ Χορού,

και ο Β΄ Χορός:  Αγιος  αθάνατος...

Αμέσως από του Βήματος ο Α΄ Χορός  ή  ένας  εκ  των  Κληρικών (Μουσικός) το του Βήματος.  Ο  δε  Αρχιερεύς  από  των  Βημοθύρων εκφωνεί εις τρεις στάσεις το:

Κύριε, Κύριε επίβλεψον εξ Ουρανού...

Εις το τέλος εκάστης στάσεως ευλογεί δια των δικηροτρικήρων τον λαόν, οι δε Χοροί ψάλλουσι εναλλάξ:

Εις πολλά έτη Δέσποτα. (συντόμως)

Ο Α΄ Διάκονος:

Δύναμις.

Και ο Α΄ Χορός ψάλλει το τελευταίον Τρισάγιον.

Είτα  ο  Διάκονος  εκφωνεί:

Κύριε σώσον τους ευσεβείς.

Τούτο επαναλαμβάνεται υπό των Διακόνων εις τρεις στάσεις και σε κάθε στάσιν το επαναλαμβάννουσι, εις την πρώτην  ο Αρχιερεύς, εις την δεύτερην ο Α΄ Χορός και εις την τρίτην ο Β΄ Χορός.

Είτα λέγει ο Δίακονος:  

Και επάκουσον ημών.

Και επαναλαμβάνει ο Αρχιερεύς μελωδικώς:

Και επάκουσον ημών.

Είτα ο Διάκονος εκφωνεί από της Ωραίας Πύλης την Φήμην του Αρχιερέως, η του οικείου Μητροπολίτου και επαναλαμβάνεται μελωδικώς υπό των Ιερέων εντός του Ιερού Βήματος, υπό του Α΄ χορού, και υπό του Β΄ χορού.

 

Φήμην του Μητροπολίτου Λεμεσού κ.κ. Αθανασίου. 

Αθανασίου του Πανιερωτάτου και θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Λεμεσού και προέδρου Αμαθούντος και Κουρίου, ημών δε Πατρός και Ποιμενάχου,  πολλά τα έτη.

 

Κατόπιν ο Απόστολος, το Ευαγγέλιον απ  Άμβωνας υπό του Διακόνου  εν τω τέλει του  οποίου ο Α΄ Χορός  ψάλλει το  Δόξα  σοι Κύριε..., και το Εις  πολλά  έτη Δέσποτα αργά μέχρι να κατέβη ο Διάκονος από του Άμβωνας και προσφέρει το Ευαγγέλιον εις ασπασμόν από τον Αρχιερέα, όστις ίσταται εις το πλατύσκαλον της Ωραίας Πύλης και αφού λάβει τούτο ευλογεί τον  λαόν, και το εναποθέτει εις την Αγίαν Τράπεζα.

Εν τω τέλει του Χερουβικού,  ψαλλομένου του  Αλληλούια υπό  του Β΄ Χορού,  ο  Α΄  Χορός  ψάλλει το: 

Εις πολλά έτη Δέσποτα. (αργά)

Ο δε Αρχιερεύς ευλογεί δια του Τρικερίου τον λαόν και προσφέρει τούτο εις τον Διάκονον  όστις ήδει είναι έξωθεν  της  Ωραίας  Πύλης  και αφού  λάβει  τούτο εκφωνεί ευλαβώς τα πληρωτικά.

Μετά  το  Αγαπήσωμεν  αλλήλους, αντί του  Πατέρα  Υιόν...  ψάλλετε από τον Α΄ Χορόν το: 

Αγαπήσωσε  Κύριε  η  ισχύς  μου...

Μετά την Απόλυσιν,  εκδυομένου του Αρχιερέως τα ιερά άμφια εν τω Ιερώ Βήματι.

Είτα  αφού  εξέλθει  ο  Αρχιερεύς  εκ  της  Ωραίας  Πύλης  προς  τον Σολέα,  οι Χοροί  ψάλλουσι:  

Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών..

Ευλογεί  ούτος τον λαόν και ξέρχεται του Ναού.