The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Στιχηρ προσμοια Σταυρσιμα

χος βαρς

Οκ τι κωλυόμεθα

ν ξλσε προσλωσαν ουδαοι, ἵνα ξλτν θνατον ναστελς, Κριε δξα σοι.

κν δξω ῥάπισμα λεμον, ἵνα ῥύστν νθρωπον κ δουλεας, Κριε δξα σοι.

ΞλΣταυροῦ ἰάσω πικραν ξλου, καΠαρδεισον νοιξας τος νθρποις, Κριε δξα σοι.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Προσξωμεν τό, Χαρε τ Θεοτκῳ, ὡς ὁ Ἄγγελος, καβοσωμεν Ελογημνη, Πναγνε δξα σοι.

νμφευτε Παρθνε Μτηρ Κυρου, οκτας σου λευθρωσον κ τν βελν, ἁπντων τοῦ ὄφεως.

Κατπαυσας τν λπην γντς Εας, ὡς κυσασα τν χαρν το κσμου. Χαρε νμφευτε.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

ν ξλπροσπαγντα σε κουσως, ἡ Πανμωμος ς ἑώρακε θρηνδοσα, ὕμνει τκρτος σου.

πστιχα Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυμεθα ξλου ζως, τν λπδα χοντες το Σταυροσου, Κριε δξα σοι.

Κρεμμενος θνατε πξλου, ἐθριμβευσας τς παγδας το διαβλου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Καταφρονσαντες πντων τν πγς, ἅγιοι Μρτυρες, καὶ ἐν σταδίῳ τν Χριστν νδρεως κηρξαντες, ἀμοιβς τν βασνων παρ' ατοῦ ἐκομσασθε, ἀλλ' ὡς χοντες παρρησαν, ατν κετεσατε, ὡς Θεν παντοδναμον, τς ψυχς μν σσαι, τν ες μς προστρεχντων δεμεθα.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Νκρωσιν καθυπμεινας Λγε, ἐπΣταυροπροσηλομενος, ἡ Παρθενομτωρ βα θρηνοσα, σν γαπημνσεπτθεολγῳ, ὧν τας κεσαις, ὁ παθν πρ μν Χριστέ, κανεκρσας θνατον, τπθη μου νκρωσον, καζως με μτοχον, τς θεας πργασαι, κασσν με.

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος βαρς

δι' ἐμὲ ἀνασχμενος, τς ν Σταυρπροσηλσεως, δξαι μου τν γρυπνον ανεσιν, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

δεσπζων τν σωμτων Δυνμεων, καγινσκων τς ψυχς μου τὸ ῥάθυμον, τΣταυρσου σσν με, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Τ ΣταυρτοΥοσου εφρουρομενοι, τς προσβολς Παρθνε τν δαιμνων κκλνομεν δισε κατχρος, ἀνυμνοντες δοξζομεν, Θεοτκε πανμνητε.

Μετ τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρώσιμα

Πυρὸς φωτεινότερον φλογὸς ἐναργέστερον τὸ ξύλον ἀνέδειξας Χριστὲ του Σταυροῦ σου καταφλέγον ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων καὶ φωτίζον τὰς καρδίας τῶν ὑμνούντων τὴν ἑκούσιόν σου Σταύρωσιν Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι.

κκλησα βο σοΧριστὲ ὁ Θες, ἐν κδρκαπεκκακυπαρσσ προσκυνοσσε, νκας τος Βασιλεσι μν, διτς Θεοτκου δωρομενος, ἐλησον μς.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Ε καΜητρα σε, ἡ κτσις γνρισεν, ἀλλπαρθνον σε Πλστης νδειξεντεκες γρ ν σαρκΧριστν τν Θεν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

Μετ τν γ' Στιχολογαν

τερα Καθσματα Σταυρσιμα

δι' ἡμς πονεδιστον, καταδεξμενος σταρωσιν, δξαι τος μνοντας τ πθη σου, Χριστὲ ὁ Θες, κασσον μς.

Μαρτυρικν

γαλλισθε δκαιοι, εφραινσθω τ ορνιαπγς γρ ο Μρτυρες γωνισμενοι, τν χθρν κατεπτησαν, κατν εδλων τν πλνην κατργησαν, σκιρττω ἡ Ἐκκλησα, τνικητρια ορτζουσα, τῷ ἀθλοθτκαμννικοποιΧρισττΘεῷ, τπαρχοντι τ κσμτμγα λεος.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα το θαντου τ κρτος, ἀπαστως κτευε Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Σταυρς φυτευθες, τν πλνην νσπασεν. Ἰωσφ

δ α' Ἦχος βαρς

Ὁ Εἱρμὸς

Νεσει σου πρς γεδη, ἀντιτυπαν μετχθη, ἡ πρν εδιχυτος, ὑδτων φσις Κριεθεν βρχως πεζεσας, ᾄδει σραλ σοι, ᾠδν πινκιον.

Σταρωσιν Δεσπτης, ὀνειδιζμενος φρει, βροτν φαιρομενος, ὀνεδη ς φιλνθρωπος, λγχπλευρν κκεντται, τατκατασφττων, ἐχθρν τν πολμιον.

Τενας καθπερ τξον, τν σν Σταυρν λεμον, βλεσι καττρωσας, τν λων τν ντπαλον, Στερ, κατος π' ἐκενου, πλαι τετρωμνους, ἀνθρπους γεωσας.

Μαρτυρικ

Αμασι τν γων, τὰ ἐναγτν αμτων, ἐπαθη μισματα, εδλοις προσφερμενα, πσα δὲ ἡ γῆ ἡγισθη, τοτους ν ανσει, ἀεμακαρζουσα.

μνησαν α Δυνμεις, τν ορανν τος γηνους, ὁρσαι ν σματι, Ἀσωμτους παλαονταςθεν ὁ Ἀγωνοθτης, τοτους τος στεφνοις, νικσαντας στεψε.

Σταυροθεοτοκον

γνυται γραμματεον, ττοῦ Ἀδμ, ἀνεβα, ἡ πναγνος Δσποινα, λγχΥἱὲ τρωθντος σουθεν μνσου τπθος, πσι τ πηγσαν, ἀπθειαν Δσποτα.

Κανν τς Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

Τν βδμην δησιν, Ἁγνή, νν δχου

Ερμς ατς

Τγματα περβης, τν σωμτων γγλων, Θεν σωματσασα, Παρθνε τν σματονθεν γνδυσωπσε, πντα μου τπθη, τοσματος νκρωσον.

Κεχαριτωμνη, ελογημνη Παρθνε, τν νον μου χαρτωσον, κατν ψυχν μου λμπρυνον, ὅπως εελογσε, τν τας ελογαις, βροτος στεφανσασαν.

Νμασι ζωηρρτοις, τν κτακεσαν ψυχν μου, Παρθνε τ κασωνι, τς μαρτας ρδευσον, ὅπως στχυν καρποφρον, θεας κβλαστσω, Ἁγνκατανξεως.

χων σε μγα τεχος, καθυπερβσομαι τεχη, πολλν παραπτσεων, τειχιζμενος σκπσου, μνη βροτν σωτηρα, μνη το πεσντος, Ἀδμ ἡ ἀνκλησις.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

κατ' ἀρχς τος ορανος, παντοδυνμσου Λγῳ, στερεσας Κριε Σωτρ, κατ παντουργκαθείῳ Πνεματι, πσαν τν δναμιν ατν, ἐν σαλετμε πτρᾳ, τς μολογας σου στερωσον.

διατενας ορανν, καθπερ δρριν Οκτρμον, ἀπετθης χερας ν Σταυρῷ, χειρς κρατος δμ μρτημα, ἰώμενος ς συμπαθς, καὶ ἐκ χειρς φαρπζων, πντας το δολου πολεμτορος.

Σ τας κνθαις Βασιλεῦ, λας Παρνομος στφει, τν τ δξστψαντα βροτος, καπαρακος δμ τν κανθαν, ἀπορριζσαντα Χριστέ, καὶ ἐμφυτεοντα πσι, τς Θεογνωσας τ βλαστματα.

Μαρτυρικ

Φσει πρχοντες θνητοί, ἀθανασαν ν τατῃ, μελετσαι ελεσθε σοφοί, διτς ποινς, τς θλψεις Μρτυρες, τος διωγμος τε καξεσμος, τς τν μελν κκοπς τε, ἅπαντα γηθμενοι πστητε.

περηφνλογισμῷ, τν ξαλεφειν τ πντα, ἀπειλοντα δλιον χθρν, ὑμες θληταὶ ἐταπεινσατε, ταπεινωθντες ν Χριστῷ, καὶ ἀνυψθητε κρτος, θεον κατ' ατοῦ ἀναδυσμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Τν θελθυτον μνν, ἐπτπθος λθντα, καθορσα Μτηρ καὶ Ἀμνς, δακρων πηγς προχεις λγουσα· Τ τοτο Τκνον ερν, πς θανατοσαι ζωσαι, πντας τος θανντας προμηθομενος;

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Βμα φρικτν κα φοβερν, ἡμαρτηκτα με μνει, ἐν μλλω κρνεσθαι φρικτς, Παρθνε γνὴ ἡ μνη τξασα, κριτν αἰώνιον Θεν, ατν κτευε ττε, τς δεινς με ῥύσασθαι κολσεως.

Δεδοξασμνα περσοῦ, καθφησν Προφτης, ἐλαλθη πλις το Θεο ατν ον εὶ ὡς δξης Κριον, ατησαι μνη γαθή, μετχους δξης ποισαι, πντας τος ν πστει σε δοξζοντας.

θεηγρος σε ποτέ, προεθεσατο τμον, ἐν Λγος γγραπται γνή, δακτλΠατρς διὸ ἱκτευε, ββλγραφναμε ζως, τπονηρν γραμματεον, τν μαρτιν μου διαρρξασα.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

Πατρικος κλπους μ λιπν, κακαταβς πτς γς Χριστὲ ὁ Θες, τμυστριον κκοα, τς οκονομας σου, καὶ ἐδξασσε μνε Φιλνθρωπε.

πτς γς νθρωπος φθες, ἐπουρανους τος βροτος τλεσας, ὑψωθες ν ξλΔσποτα, πντας συνανψωσας, ἀνυμνοντς σου τπαθματα.

πρ θνητν θνσκεις Ζωή, ὑπρ δκων ησομου δκαιε, πθος φρεις πονεδιστον, ὑμνομεν Μακρθυμε, τν μτρητον εσπλαγχναν σου.

Μαρτυρικ

Θηρν ρμς, βρσματα πυρς, χειρν ποδν τε κκοπς, καξσεις μελν, καπαντοαν λλην βσανον, ὑπστητε Μρτυρες, προξενοσαν θεαν πλαυσιν.

κ τν το σματος θληταί, περτων δη πρς Χριστν, τν πντων Θεν, κεκραγτες εσηκοσθητε, καπτρᾳ ὑψθητε, τς νθου νν τελεισεως.

Σταυροθεοτοκον

κετηραν πρ μν, τν σὲ ὑμνοντων, Θεοτκε ποησον, ὅπως ερωμεν βοθειαν, καιρπεριστσεως, οΧριστοτπθος δοξζοντες.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Μρον κ σοῦ ἐκκενωθν, ἄχραντε γνή, ὁ πλαστουργς τς κτσεως, εωδασε τ σμπαντα, θεαις πιγνσεσι, τοατοῦ ἐνδξου θελματος.

λιακας θεαις στραπας, ὁ ἀνατελας κ γαστρς σου χραντε, κατεφτισε τ σμπαντα διμε καταγασον, τν σκοτισμνον τος πθεσι.

Νμου σκιασε καΠροφητν, θεηγοραι μυστικς δλωσαν, Νομοδτην τκτειν μλλουσαν διὸ ἀνυμνοντσε, Θεομτορ Κρη διρθωσον.

Διτν σν Λγε Προφητν, διτν θεων κα σεπτν Μαρτρων σου, καὶ Ὁσων κα Δικαων σου, κατς κυησσης σε, τν λαν σου σσον φιλνθρωπε.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

Κριε Θες μου, ἐκ νυκτς ρθρσας σε κετεω, παρσχου μοι φεσιν, τν παραπτωμτων μου, καπρς φς τν σν προσταγμτων, τς δος μου εθυνον δομαι.

Σταρωσιν κατεδξω, ες κακν ναρεσιν ΘεοΛγε, χολς πεγεσω τε, ἐνηδνου βρσεως, τν πικρν βλβην ναστλλων, δξα τ πολλεσπλαγχνίᾳ σου.

Τῇ ἐν Σταυρῷ ὑψσει, πσαν γν σαλεεις θείῳ σου κρτει, καὶ ἰᾶσαι Δσποτα, τατης τ συντρμματα, κασαλευομνας καρδας, πρς τν σν στηρζεις πγνωσιν.

Μαρτυρικ

πλωσεν Βελαρ, πανταχοτθρατρα κακας, ἀλλ' οσυνελβετο, τοΧριστοτος Μρτυρας πτρυγας λαβντες πυρς γρ, πρς μονς νθους κατπαυσαν.

Νεσεσιν νενδτοις, πρς Θεοθεομενοι θλοφροι, ἀλγεινν κολσεων, ὅλως οκ σθνεσθε, ὥσπερ λλου πσχοντος, οτω πνσοφοι ατοδιακεμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Ποοις μμασι βλψω, ὄμμα τξηρανον πσας βσσους, Υἱέ μου σβεννμενον, Σταυρκρεμαμνου σου, ἡ ἁγνΠαρθνος βα, θρνοις αυτν συνταρσσουσα.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

παισμε πονηρῷ, ὁ Βελαρ λκει, κατραυματαν, ὅλον ργασμενος, ἡμθνητον λιπεν, ἀλλ' αττσ χειρουργίᾳ, ἴασαμε ζωσον Δσποινα.

τν κατερραγμνων, ἀρραγς νρθωσις Θεοτκε, ἔγειρν με κεμενον, σσον πολλμενον, τας σας μητρικας κεσαις, κατν νον μου φτισον δομαι.

Σμβολα το σοτκου, Προφητν σλλογος μυετορος γρ κατσκιον, ὄρος λατμητον, πον ρος τετυρωμνον, σ ποικιλοτρπως τρνωσε.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

Ναυτιν τ σλῳ, τν βιωτικν μελημτων, συμπλοις ποντομενος μαρταις, καψυχοφθρθηρ προσριπτομενος, ὡς ὁ Ἰωνς Χριστβοσοικ θανατηφρου με βυθοῦ ἀνγαγε.

Λυτρωτς ν μνος, τμημα τ σν κατεβλου, αμα τ σωτριον, καὶ ἠγορσω τος αχμαλτους μς περγαθε, κατσΓενντορι προσξας, κτενας τ Σταυρσου Χριστμου τν τραννον.

κρασίᾳ πλαι, πτμα χαλεπν κατηνχθην, Χριστς δὲ ὑψομενος πξλου, χερας κτενας, πεσντα μὲ ἤγειρε, κα τραυματισθες θελουσως, πντα μου ττραματα σαφς ἰάσατο.

Μαρτυρικ

Νυσταγμν πτης, ὅλως μνυστξαντες πσαν, ὁρμν κοιμσατε τν τυρννων, κατν δικαοις ρμζοντα πνον, κοιμηθντες μακαρως, ἄγρυπνοι τν πιστν πντων πρεσβευταγεγνατε.

δρασμνοι πτρᾳ, θεων το Χριστοθελημτων, ἐχθροῦ ἀπερτρεπτοι μεθοδεαις, πανευκλεες διεμενατε Μρτυρες, τοτον συμποδζοντες μφρνως, καπρς ορανν πανευπρεπς βαδζοντες.

Σταυροθεοτοκον

Νον βρφος τκτεις, τν πρ τν αἰώνων χρνως, Πατρσυννοομενον Θεοτκε, νεοποιοντα Σταυρτὸ ἀνθρπινον, πεπαλαιωμνον μαρταις, ττου ρχεκκου συμβουλΠανμωμε.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

ωνς τπου, τοῦ ἐκ σοτεχθντος Παρθνε, ταφν κα τν γερσιν παραδξως, τῷ ἐναλίῳ θηρ προσριπτομενοςθεν δυσωπῶ Ἁγνθηρς με, τν θανατηφρων δονν ξρπασον.

Νυσταγμκακας, νν περισχεθες κατηνχθην, ες πνον Πανμωμε μαρτας, καὶ ἀπογνσεως κλνκατκειμαι, ἀλλτῇ ἀγρπνσου πρεσβείᾳ, φτισον ξγειρον γνκασσν με.

πορκατρμω, ὅταν πθρνου σε δξης, καθμενον Κριε ννοσωμαρτιν γρ περκειμαι βυσσον πλαγος ον χων εσπλαγχνας, διτς τεκοσης σε κμὲ ἐλησον.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

πονον ερε, ζων Προπτωρ, σοῦ ἑκουσως πονσαντος, ἐπΣταυροκανεκροχρηματσαντος, καὶ ὄφιν νεκρσαντος, ἸησοΧριστπολυλεε.

Νμου κατρας, λυτρομεθα πντεςΝομοδτης ψοται γρ, ἐπΣταυροελογαν ἀέναον, καχριν καὶ ἔλεος, καφθορς πηγζων ναρεσιν.

Μαρτυρικ

θελουσοις, ὁρμας προχωροντες, πρς τς βασνους ο Μρτυρες, τν κουσως παθντα εκνιζον, ὑφ' οστεφανομενοι, τος γγλοις νν συγχορεουσι.

Σμα προδντες, ποικλαις βασνοις, τας τν αμτων προσχσεσι, τος σωμτους χθρος πεπνξατε, πανεφημοι Μρτυρες, καπηγς ἰάσεων βλζετε.

Σταυροθεοτοκον

Πς ο πενθσω, γλυκτατον Τκνον, ἐπΣταυροθεωροσσε; πς ο θρηνσω, ἀδκως σου πσχοντος, Κριτδικαιτατε; ἡ Παρθνος Μτηρ φθγγετο.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Γεσει με ξλου, πληγντα ἰάσω, πληγς ν ξλδεξμενος, ὁ ἀπαθς τ Θετητι Δσποτα διτς τεκοσης σε, ἱκεσαις σσον τν ταπεινν μου ψυχν.

Νοι τρες Παδες, ἐν μσκαμνου, σοπροτυποσι τν γννησιν, οκατεφλχθης τπρ γρ κυσασα διτὰ ὑλδη μου, τς καρδας πθη γνκατφλεξον.

θεα δρσος, ἐκ σοπροϊοσα, τος κτακντας τ κασωνι, τς μαρτας δροσζει Πανμωμεθεν κετεω σε, τν κατατακεσαν ψυχν μου δρσισον.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

φλεκτος πυρί, ἐν Σιν προσομιλοσα, βτος Θεν γνρισε, τβραδυγλσσκαδυσχΜωσῇ, καΠαδας ζλος Θεοῦ, τρες ναλτους τ πυρὶ ὑμνδος δειξε. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Αμα καὶ ὕδωρ κρυντα τς πλευρς σου, κσμον λον νπλασαν, καὶ ἀφθαρσας Στερ πλησαν, θυσας τε μυσαρς, καδιεκχσεις ναγν αμτων παυσαν. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Στφος Σωτρ ξ κανθν νεδσω ξους χολς γεσω τε, καὶ ἐνεπτσθης φραγγελλομενος, ὑψθης πΣταυροῦ, ἥλους δεξμενος, δι' ὧν σωθες κραυγζω σοι Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

ξ κεντων θησαυρν τς ληθεας, περιφανς πλουτσαντες, πσης πενας κατεπτσατε, εδλων κα πλουτισταί, τν πενομνων θληταί, βοντες φθητε Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Νομοθεσας δυσσεβος καταφρονοντες, ὥσπερ οΠαδες Μρτυρες, ες πρ παμφγον νεβλθητε, ἐν τν δρσον Θεοῦ, ἐπαναψχουσαν μς βοντας ερατε. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Νμου σε πλαι, κιβωτς προδιετπου, οπλκας νδον φρουσα, ἀλλΧριστν τν νομοδτην γνή, ὃν νομος ν Σταυρῷ, λας προσλωσεν, ἡμς βοντας σζοντα Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Νεματι θείῳ, σὲ Ἁγνπλην προεδε, τν Προφητν μγιστος, δι' ἧς διλθε καὶ ἐξλθε Θες, ἐσφραγισμνην λιπν, κατος βοσιν ορανοπλην νογουσαν. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

πρ αταν, Υἱὸν γιον τκτεις, ἁγιασμν δωρομενον, Ἁγντος τοτον γιζουσι διμου τν λογισμν, κατν ψυχν γιασμοπλρωσον ψλλουσαν Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

Νν τν κακν, μου τς σειρς τ θείᾳ λγχῃ, τοσοΥοδιρρηξον, τοδιαρρξαντος τοῦ ᾅδου δεσμά, καφαδρυνν με στολας, τς παθεας το βον θεοχαρτωτε· Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Δμος τν θεων, Προφητν κδυσωπεσε, τν ποστλων σλλογος, κατν Μαρτρων ἡ ὁμγυρις, πρεσβεαις τς σς Μητρς, πσης νγκης τος πιστς κρζοντας λτρωσαι Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.  

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

Μτηρ Θεοῦ, καΠαρθνος τκτουσα, καπαρθενεουσα πλιν, οχφσεως ργον, ἀλλΘεο συγκαταβσεωςθεν ς μνην τν θεων θαυμτων, καταξιωθεσν σε γνμεγαλνομεν.

σχς χθροῦ, παντελς ξλιπε, σοῦ ἰσχυρς πξλου, Δυνατκεκραγτος, πρς τν προναρχον Πατρα σου, κασυγκαλοντος τὰ ἐσκορπισμνα πρβατσου, Δσποτα Χριστπρς πγνωσιν.

σπερ μνς, ἀνηρτθης Δσποτα, ἐπΣταυροῦ ἑκουσως, ἀφαρπζων το λκου, τλογικσου Στερ θρμματα, καὶ ἐν τμνδρτν σν προσταγμτων, κατασφαλιζμενος, ατὰ ἀνυμνοντσε.

Μαρτυρικ

Σοτν παθν, μιμηταδεικνμενοι, οεκλεες θλοφροι, πολυτρπους δας, βασνων φερον Φιλνθρωπεθεν στεφνων πτυχον δξης, κατς βασιλεας σου, Χριστὲ ἠξιθησαν.

λιακς, ἀπαστρπτει χριτας, φωταγωγοσα τος πιστος, τν σεπτν θλοφρων, ἡ ἀξιπαινος πανγυριςθεν οτατην εὶ ἐκτελοντες, σκτους παραπτσεων, δεινν κλυτρομεθα.

Σταυροθεοτοκον

Φς νοητν, ἐν Σταυρῷ ἀπστραψεν, ὁ σς Πανχραντε Υἱός, καὶ ἀρχς τς το σκτους παρεδειγμτισε Πανμωμε, καττοῦ Ἡλου μαρωσε φγγος, καπιστν τ πλρωμα γνκατεφτισε.

Κανν τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Μ τς φθορς διαπερκυοφορσασα, καπαντεχνμονι Λγσρκα δανεσασα, Μτερ περανδρε, Παρθνε Θεοτκε, δοχεον τοῦ ἀστκτου, χωρον τοῦ ἀπερου, Πλαστουργοσου, σμεγαλνομεν.

ν μελείᾳ τν βον μου κατηνλωσα, καπρς τ τλος τλας καρπος φθασα, Μτηρ περανδρε, μετνοιν μοι δδου, καὶ ἄφεσιν πταισμτων, τας σας πρς τν Δεσπτην, ἱκεσαις καθικετεω σε.

Χοροστασαι τν νω σεπτν Δυνμεων, Ἱερομσται Προφται, Μρτυρες νδοξοι, θεοι πστολοι, μεττς Θεοτκου, Θε παρεστηκτες, πρεσβεσατε παστως, πσης βλβης μς λυτρσασθαι.

λοσχερς νν τος χερω προσεπεκτενομαι, κατς ψυχς λογσας, σαρκδεδολωμαι, ομοι! τγνωμαι; πς φγω τς κολσεις; πς τχω σωτηρας; Παρθνε Θεοτκε, βοηθς μοι γενοκασσν με.

Υἱὸν μακριον μνη Θεομακριστε, ἐναπεκησας, πντας ποδεικνοντα, τος σ δοξζοντας, Παρθνε μακαρους δισε κετεω, τν μακαριζομνων, τς μερδος με καταξωσον.

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυόμεθα

Δεσπτης ν φιλνθρωπε Ζωοδτα, ἐξηγρασας δι Σταυροσου, τν οκουμνην, Κριε δξα σοι.

λιος σκτασεν λεμον, σταυρουμνου σου κουσως, ὑπρ το κσμου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Φωστρες νεδεχθησαν οκουμνης, οπανεφημοι θλοφροι, ΧριστβοντεςΚριε δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

ν ξλπροσπαγντα σε κουσως, ὡς ἑώρακεν, ἡ Θεοτκος θρηνολογοσα, ὕμνει τκρτος σου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

ξτεινας ν Σταυρπαλμας, τς ταθεσης χειρς τοῦ Ἀδμ, πρς ξλον τς γνσεως νορθν, ὀλσθημα Οκτρμον, δι' ἀγαθτητα πολλνθεν σε δοξζομεν, εεργτα Κριε.

ν τπσε τοΚρανου δμος, τν βραων ΧριστΒασιλεῦ, ἐσταρωσε συνθλντα το πονηροῦ, τν λεθραν κραν, καπηγζοντα μν, ἐκ πλευρς γας σου, ποταμος φσεως.

Μαρτυρικν

Μιμομενοι, τοΧριστοτπθη, τθεα κα σωτρια, ὑπστητε βασνους πολυειδες, καπρς θανασαν, μετεβιβσθητε μοῦ, Μρτυρες πανεφημοιθεν μακαρζεσθε.

Δξα...

Φς τριλαμπς τς Τριδος σβω, ἐν τρισπροσποις νοομενον, καμιοσίᾳ ἕνα Θεν, ττρα νν γινσκω μα γρ φσις καὶ ἀρχή, Πατρς ΥοκαΠνεματος, συνχουσα τ πρατα.

Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Σταυρομενον τν κ σο τεχθντα, καθορσα κραγαζες, τσπλγχνα δονουμνη Μαριμ· Πς τατα κουσως, πσχεις, μακρθυμε Υἱέ, θλων τὸ ἀνθρπινον, ἐκ φθορς λυτρσασθαι;