The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ Δ΄ 

Στιχηρ Μαρτυρικ χος πλ. δ'

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐπιλαθμενοι τν ν τβίῳ, καταφρονσαντες κατν βασνων, διτν μλλουσαν ζων, τατης κληρονμοι νεδεχθησαν· θεν καὶ Ἀγγλοις συναγλλονται. Ατν τας κεσαις, δρησαι τ λα σου τμγα λεος.

Ε τις ρετή, καε τις παινος, πρπει τος γοις· ξφεσι γρ κλιναν τος αχνας, διστν κλναντα ορανος κα καταβντα, ἐξχεαν ταμα ατν, διστν κενσαντα αυτν, κα μορφν δολου λαβντα, ἐταπεινθησαν ως θαντου, τν πτωχεαν σου μιμομενοι. Ὧν τας εχας, καττ πλθος τν οκτιρμν σου, ὁ Θες λησον μς.

Στιχηρ Προσμοια Κατανυκτικ

το παραδξου θαύματος

Δνδρῳ ἀκρπῳ ὡμοωμαι, σχμα ς φλλα κενά, περικεμενος γιον, κα πτοομαι Δσποτα, μὴ ἐκκψας κπμψς με, ες πρ τὸ ἄσβεστον κααἰώνιον· λλ παρσχου, ἐπιστροφς μοι καιρν, ὅπως νγκω σοι, ἐναρτων πρξεων, καρπν καλν, καὶ ἀξιωθσωμαι τς βασιλεας σου.

Κριε, εσπλαγχνε Κριε, τν σν οκτην μέ, τν πολλ παροργζοντα, τν σν γαθτητα, καθ' ἑκστην φιλνθρωπε, μὴ ἀπορρψς το σο προσπου Χριστέ, μηδ παιδεσς, τσ δικαίᾳ ὀργῇ, ἥμαρτον, ἥμαρτον, ὡς οδείς σοι τερος, ὁμολογῶ, οκτειρον κασσν με, τς σς Μητρς προσευχας.

ταν καθσς ν δξ σου, ὡς Βασιλες το παντς, ἐπ θρνου τς κρσεως, παρεσττων φβ σοι, τν γων γγλων σου, κα παραστ σοι, ἡ φσις πασα, κριθησομνη, ἡ τν νθρπων Χριστέ, ττε δεσεσι, τς Μητρς σου Κριε, ἀπ πασν, ῥῦσαι τν κολσεων, τος κοιμηθντας πιστς.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Βασιλες τν ορανν, δι φιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κα τος νθρποις συνανεστρφη· κ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος, καὶ ἐκ τατης προελθών, μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν· διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε, Μτερ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν

πστιχα Μαρτυρικν

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι κ τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

Νεκρσιμα

Θρην καὶ ὀδρομαι, ὅταν ννοσω τν θνατον, καὶ ἴδω ν τος τφοις κειμνην, τν κατ' εκνα Θεοῦ, πλασθεσαν μν ραιτητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εδος, ὢ το θαματος! τί τ περὶ ἡμς, τοτο γγονε μυστριον, πς παρεδθημεν τ φθορᾷ; πς συνεζεχθημεν τ θαντῳ; ὄντως Θεο προστξει, ὡς γγραπται, το παρχοντος τος μεταστσι τν νπαυσιν.

θνατς σου Κριε, ἀθανασας γγονε πρξενος· εμγρ ν μνματι κατετθης, οκ ν Παρδεισος νέῳκτο· δι τος μεταστντας νπαυσον, ὡς Φιλνθρωπος.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

γν Παρθνε, τοΛγου πλη, το Θεοῦ ἡμν Μτηρ, ἱκτευε σωθναι μς.

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος πλ. δ'

Φωστρες νοεροί, ἀνεδεχθητε γιοι Μρτυρες· τν γρ χλν τς πλνης, κατηργσατε διτς πστεως, τς ψυχικς μν λαμπδας φαιδρνατε, κατ Νυμφίῳ μετδξης συνεισλθετε, ες τν ορνιον νυμφνα, κανν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Τ προσταχθν μυστικῶς

Δι' ἐγκρατεας τν παθν, τς πυριφλκτους, ἀπονεκρσαντες ρμς κατς κινσεις, το ΧριστοοΜρτυρες, ἔλαβον τν χριν, τς νσους ποδικειν τν σθενν, καζντες κα μεττλος θαυματουργεν, ὄντως θαμα παρδοξον! ὅτι στα γυμνά, ἐκβλζουσιν ἰάματα. Δξα τμν Θεῷ ἡμν.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κα σταρωσιν πομείνας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ ἔγερσιν δεξας ς Θες, μ παρδς ος πλασας τ χειρ σου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν τεκοσν σε Θεοτκον, πρεσβεουσαν πρ μν, κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

τερα, μετ τν μωμον

Τ προσταχθν μυστικῶς

Προφται, Μρτυρες Χριστοῦ, καὶ Ἱερρχαι, οτν γνα τν καλν, εσεβοφρνως, νομμως τελσαντες, καὶ ἀπειληφτες, στεφνους μαραντνους παρ Θεοῦ, ἀπαστως κδυσωπετε πρ μν, τν ατοῦ ἀγαθτητα, ὅπως δωρσηται μν, πταισμτων τν συγχρησιν, ὡς Θες εδιλλακτος.

τερα, Νεκρσιμα, ὅμοια

Τος μεταστντας εσεβς, ἐκ τν προσκαρων, ἐν τας σκηνας τν κλεκτν, μετ Δικαων, συναρθμησον Δσποτα, τοτους ναπαων, ἐν τποις ορταζντων, καὶ ἐν τρυφῇ, ἀλκτ το Παραδεσου, ὡς γαθς, τὰ ἑκοσια πτασματα, κατὰ ἀκοσια ατν, δι' ἄκραν γαθτητα, συγχωρσας φιλνθρωπε.

βθει σοφας φιλανθρπως, πντα οκονομν, κατ συμφρον πσιν πονμων μνε Δημιουργέ, ἀνπαυσον Κριε τς ψυχς τν δολων σου· ν σογρ τν λπδα νθεντο, τ Ποιητ κα πλστ κα Θεῷ ἡμν.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Σ κα τεχος κα λιμνα χομεν, κα πρσβυν επρσδεκτον, πρς ν τεκες Θεν, Θεοτκε νμφευτε, τν πιστν σωτηρα.

Κανν ες πντας τος γους, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Τς κταχου τς νας θεον τλος. Πνοι δὲ Ἰωσφ 

δ α'. Ἦχος πλ. δ'

Ὁ Εἱρμὸς

σωμεν τ Κυρίῳ, τ διαγαγντι τν λαν ατοῦ, ἐν ρυθρ θαλσσῃ, ὅτι μνος νδξως δεδξασται.

Τμιοι μαργαρται, ὤφθητε τν στφανον φαιδρνοντες, τς σεπτς κκλησας, Ἀθλοφροι Χριστο γενναιτατοι.

στραψαν τν δογμτων, κατν ρετν θεαις λαμπρτησιν, ο σοφοὶ Ἱερρχαι, κα πιστν τς καρδας φτισαν.

Στν ν τος Προφταις, καὶ ἐν τος σοις θαυμαζμενον, ἱκετεομεν Λγε, τας ατν μς σσον δεσεσιν.

Νεκρσιμον

ταν κρσιν δικααν, ἔλθς το ποισαι δικαιτατε, ἀκατακρτους Λγε, τος πρς σ μεταστντας πργασαι.

Θεοτοκον

Κριον τετοκυαν, γυναικν χορός σε πιστμενος, σοῦ ὀπσω Παρθνε, ἐναθλσας ατ προσεννεκται.

τερος ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Θνσκουσι πιστος, ὄγδοον πλκω μλος

Ὁ Εἱρμὸς

γρν διοδεσας σε ξηρν, κατν Αγυπταν, μοχθηραν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλτης νεβα, τ Λυτρωτ κα Θεῷ ἡμν σωμεν.

Θανττν θνατον το Χριστοῦ, καπθεσι πθος, μιμησμενοι τ σεπτν, οΜρτυρες πντες τς νθου, κα μακαρας ζως τυχον.

Νετητος πτασματα παρορν, κατς μαρτας, ὑπερβανων Χριστ Σωτρ, τν προκοιμηθντων οκετν σου, τος κλεκτος σου συναρθμησον.

ς τυχον δξης τε κα χαρς, οτν μακαραν, κεκτημνοι διαγωγν, μετδος πλουσως τος σος δολοις, ος προσελβου Πολυλεε.

Θεοτοκον

Συνλαβες Λγον τν το Πατρς, σαρκὶ ἑνωθντα, καθ' ὑπστασιν τῇ ἐκ σοῦ, πανμωμε Κρη, κατν δην, θείᾳ δυνμει καταργσαντα.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

στερεσας Λγ τος ορανος, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας πολλν, στερωσν με πρς μνον, τς δοξολογας σου Κριε.

Τς μυσαρς θυσας οἱ Ἀθληταί, στερροττ γνμῃ, ἀποσεισμενοι, θυσίᾳ καθαρωττῃ, Λγτ τυθντι γεγνασιν.

νανεοντες λγοις ερουργος, τος παλαιωθντας, παντοοις παθμασι, τοῦ ἀναπλσαντος κσμον, θεοι Μαθηταὶ ἀπεφνθητε.

τος Προφταις πρτερον προφανς, δεδομνη χρις, το Παναγου Πνεματος, τος σκητς π' ἐσχτων, θεων χαρισμτων νπλησε.

Νεκρσιμον

Χορος γοις με σνταξον Θες, τος πιστς τοβου, μεταχωρσαντας, κα Παραδεσου πολτας, ποησον δι' ἄφατον λεος.

Θεοτοκον

μηδαμο χωρομενος ησος, ἀστενοχωρτως, τν σν κατκησεν, ἡγιασμνην γαστρα, ἄχραντε Παρθνε, καΚριος.

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

Ορανας ψδος ροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σύ με στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτσῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τ στριγμα, μνε φιλνθρωπε.

Καθαρθντες τς πλαι, προγονικς πτσεως, δι το Βαπτσματος κατς ναγεννσεως, ῥεθροις αμτων τε, τος αυτν αντισθντες, τ Χριστ Μακριοι, συμβασιλεετε.

νεκρς κουσως, κατατεθες μνματι, κα τος κατοικοντας ν τφοις νακαλομενος, Στερ εδκησον, ος ξ μν προσελβου, ἐν σκηνας Δικαων σου, τοτους αλζεσθαι.

πτς εσπλαγχνας, τς θεϊκς Δσποτα, κατς συμφυς νοουμνης σου γαθτητος, παρακαλομενος, ἁμαρτημτων τν λσιν, παρασχν τος δολοις σου, Στερ νπαυσον.

Θεοτοκον

Σαρκωθες κ γαστρς σου, κα γεγονς νθρωπος, ὁ διαφερντως πρχων, μνος φιλνθρωπος, σζει τν νθρωπον, ἐκ τν πυλν το θαντου, Θεομτορ χραντε, μνη πανμνητε.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

Εσακκοα Κριε, τς οκονομας, σου τ μυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασ σου, τν Θετητα.

πελθντες τ στδιον, ττς μαρτυρας, ζοντι πνεματι, Ἀθλητα θεομακριστοι, τν λδη πλνην, κατεφλξατε.

Τος σους σου Κριε, κα τος ερρχας, λαμπρς δξασας, τοτων θεαις παρακλσεσι, κοινωνόν με δξης, τς σς ποησον.

το θεου ππνοια, Πνεματος Προφτας, καταλαμπρνασα, Γυναιξν σχν δεδρηται, τοῦ ἐχθροῦ ὀλσαι τ φρυγματα.

Νεκρσιμον

Συγχορεειν ξωσον, πσι τος γοις, ος περ μετστησας, ὑπεργαθε οκτας σου, ἐν σκηνας γων, δυσωπομενος.

Θεοτοκον

Νμου θεου τν προχον, φσεως νομμων, ἄνευθεν ττοκας, ἀναπλττοντα Πανμωμε, τν βροτν τν φσιν, ὀλισθσασαν.

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

Σ μου σχς, Κριε, σ μου καδναμις, σ Θες μου, σ μου γαλλαμα, ὁ Πατρικος κλπους μ λιπών, κατν μετραν, πτωχεαν πισκεψμενος· δισν τ Προφτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγζω· τ δυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

να τν σν, Δσποτα δξαν θεσωνται, κατς αγλης, σοτς φωτοδτιδος, ἐν ορανος τχωσι φαιδρς, ἅπασαν βασνων, περαν θλοντες πνεγκαν, οΜρτυρες ο θεοι, σο Χριστ μελδοντες· τ δυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

Πολλα μοναί, παρ σοΣτερ πεφκασι, κατ' ἀξαν, πσι μεριζμεναι, καττμτρον τς ρετς· τατης ον Οκτρμον, πληρσαι τοτους ξωσον, τος πστει μεταστντας, εσεβς σοι βοντας· τ δυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

σος μν, ἄνθρωπος φθης θνατε, πσιν σον, θνατον πμεινας, κατς ζως δειξας δος, ἧς τος μεταστντας, ἀξωσον ς φιλνθρωπος, συγχρησιν πταισμτων, ὡς Δεσπτης παρχων, κα φωτς μετουσαν δωρομενος.

Θεοτοκον

Στν πιστν, καχημα πλεις νμφευτε, σ προσττις, σ κα καταφγιον, Χριστιανν, τεχος κα λιμν· πρς γρ τν Υἱόν σου, ἐντεξεις φρεις Πανμωμε, κασζεις κ κινδνων, τος ν πστει καπθῳ, Θεοτκον γνήν σε γινσκοντας.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

Φτισον μς, τος προστγμασ σου Κριε, κατ βραχον σου τῷ ὑψηλῷ, τν σν ερνην, παρσχου μν Φιλνθρωπε.

φερον πληγς, τς σαρκς ο θεοι Μρτυρες, κα δι τοτο τς πληγς μν, ἀεὶ ἰῶνται, τραυματζοντες τος δαμονας.

γιοι Θεοῦ, Ἱερρχαι κετεσατε, μετπντων τν σων Χριστν, ἁμαρτημτων, δωρηθναι μν φεσιν.

Σρκα ακισμος, καὶ ἀσκσει δαπανσασαι, γυναικν αἱ Ὅσιαι, καΜρτυρες, τν ν λπσιν, ἀγαθν κατηξιθησαν.

Νεκρσιμον

Θνατον λών τ θαντ σου θνατε, τος θανντας π' ἐλπδι ζως, πιστος σου δολους, ὡς φιλνθρωπος νπαυσον.

Θεοτοκον

παυσας γνή, προπατρων τ κατκριμα, τν τος πντας δικαισαντα, σαρκ Χριστν τεκοσα, Ἰησον τν μνον Κριον

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

να τί με πσω, ἀπ το προσπου σου, τφς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκλυψ με, τὸ ἀλλτριον σκτος τν δελαιον· λλ' ἐπστρεψν με, καί, πρς τφς τν ντολν σου, τς δος μου κατεθυνον δομαι.

Τς φρστου σου δξης, κατς πρ λγον, σο μακαριτητος, ἐν σκηνας γων, ἔνθα χος τερπνς ορτζοντος, τος μεταθεμνους, πρς παθ ζων οκτερας, καταξωσον μνε φιλνθρωπε.

που τξεις γγλων, ὅπου τν Δικαων, οδμοι γλλονται, Ἀβραμ ν κλποις, κατασκνωσον Στερ τος δολους σου, κασν παρρησίᾳ, τ φοβερ κα θείῳ θρνῳ, παρεστναι εδκησον Εσπλαγχνε.

λασμς μν φθης, κα δικαιοσνη τε, καὶ ἀπολτρωσις, κατμλωπ σου, τς μν σθενεας ἰάτρευσας· ατς ον Οκτρμον, ὡς γαθς τος μεταστντας, ἐν τρυφ Παραδεσου κατταξον.

Θεοτοκον

Συμπαθς λεμον, ττς νθρωπτητος, μτρον νλαβες, ὁ τς θεας δξης, ὑπερττοις μπρπων ψμασιν, ἐκ Παρθνου μτρας, σρκα λαβν μψυχωμνην, λογικν, δι' ἧς θνατον λεσας.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

λσθητ μοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

χρσιν μν σεπτος, ψυχν ἰᾶσθε νοσματα, κα σηπεδνας εί, σωμτων ξαρετε, κατατραυματζοντες, πονηρν δαιμνων, τν πληθν, ἅγιοι Μρτυρες.

τν σων χορς, Ἱεραρχν τε σλλογος, κα Γυναικν ερν, ὁ θεος κατλογος, στερρς ναθλσαντες, ἐν πουρανοις, ἀπολασεις κληρσαντο.

Νεκρσαντες σκηταί, τν σρκα ζως τχετε, ποιμναντες δ καλς, Κυρου τ πομνιον, Ἱερρχαι πνσοφοι, ἀθαντου δξης, μεττλος ξιθητε.

Νεκρσιμον

Τν ζντων Λγε ζωή, κατν θανντων νπαυσις, ὑπρχων τος ξ μν, τ θείῳ σου νεματι, μεταστντας δολους σου, Ἀβραμ ν κλποις, το θερποντς σου σκνωσον.

Θεοτοκον

σκνωσεν π σοί, Πατρς γντὸ ἀπαγασμα, κα τας ἀΰλοις αγας, ατοτς Θετητος, τ σκτος διλυσε, τς πολυθεας, κατν κσμον κατεφτισεν.

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ατς

ΟΜρτυρς σου Σωτρ, πολλς βασνους πμειναν, τπθ σου τς ψυχς, τρωθντες οἱ Ἅγιοι, τς σς ρεγμενοι, ἀϊδου δξης, κα γλυκεας σου μεθξεως.

Γαστρα το δυσμενος, θαντου Στερ διρρηξας, καπντας τος ν ατῇ, δεσμτας νστησας, ζων χαρισμενος, ἧς τος μεταστντας, Εεργτα καταξωσον.

Δακρων κα στεναγμν, τν ν τῷ ᾅδ τος δολους σου, ἀπλλαξον γαθ· ς μνος γρ εσπλαγχνος, ἀφελες πν δκρυον, ἐκ παντς προσπου, τν πιστς θεολογοντων σε.

Θεοτοκον

φσει Δημιουργς, δημιουργεται ν μτρ σου, ὁ πλρης καθ Θες, κενοται Πανμωμε, ὁ μνος θνατος, τν πρ τς πντων, σωτηρας θνσκει θνατον.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Παδες θεοσεβες ν Βαβυλνι, εκνι χρυσο προσεκνησαν, ἀλλ' ἐν μσ καμνου, πυρς δροσιζμενοι, τν δν νμελπον λγοντες· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Λσαντες τν φραγμν τς δυσσεβεας, δεσμος ερος μν Πανεφημοι, τν μν γκλημτων, φορτα σκορπσατε, κα βοντας Μρτυρες σσατε· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

μβρτν ερν αμτων, αρσεων πρ ναπεσβσατε, κα φλογὶ Ἱερρχαι, σοφο κατεφλξατε, ἀσεβεας πλνης ζιζνια, κατν πιστν τς ψυχς κατεφωτσατε.

Σρκα οἱ Ἀσκητα δι' ἐγκρατεας, νεκρσαντες, ζσι μετθνατον. Προφητν τε Δικαων χορς, κα κατλογος, Γυναικν θλσας, δεδξασται. Ατν πρεσβεαις Χριστέ, κινδνων ῥῦσαι μς.

Νεκρσιμον

Πντων τν π' ἐλπδι κοιμηθντων, ζως τς ψυχς Χριστέ, ἀνπαυσον, παρορν τὰ ἐν βίῳ, ατν πλημμελματα, διτν πολλν εσπλαγχναν σου, εσπλαγχνε μνε Σωτρ, ὁ τν Πατρων Θες.

Θεοτοκον

λη ς καθαρ καθυπεδξω, ἐν μτρτν Λγον σωματομενον· ατν γον κδυσπει, καθραι πταισμτων με, κα ψυχς κασματος Πναγνε, τν π σο καθαρπστει προστρχοντα

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

Παδες βραων ν καμνῳ, κατεπτησαν τν φλγα θαρσαλως, καες δρσον τπρ, μετβαλον βοντες· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

λος πθος τν Μαρτρων, ἀνατταται πρς μνον τν Δεσπτην, δι' ἀγπης ατῷ, ἑνομενος καμλπων· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

Νμοις τος πστει μεταστσι, τν φαιδρτητα τς θεας Βασιλεας, ἀφθαρσας στολν, δωρομενος βοσιν· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

Πλσον χαρς καεφροσνης, ος μετστησας οκτας σου Οκτρμον, ἀξισας ατος, κραυγζειν σοι καμλπειν· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Λων τς Εας τν κατραν, τν πανμωμον κατκησας Παρθνον, ελογας πηγν, βλυστνων τος βοσιν· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς σς κοιλας.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

Ο θεορρμονες Παδες ν τ καμνῳ, σν τ πυρ κατν πλνην, καταπατοντες πψαλλον· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

Ναος εδλων καθελετε θλοντες, καὶ ἑαυτος τς Τριδος, θεους ναος, ἐδομσασθε, Ἀθλοφροι Κυρου, Ἀγγλων συνμιλοι.

Οἱ Ἱερες σου Χριστ δικαιοσνην, ἐνδεδυμνοι σοις, τος π' αἰῶνος νν συναγλλονται, σοτκλλος ρντες, τ θεον τραντερον.

ερωττων πρεσβεαις Προφητν σου, κα Γυναικν οιδμων, τν π' αἰῶνος Δικαων τε, τὰ ἐλη σου Λγε, τκσμ σου δρησαι.

Νεκρσιμον

Δικαιοκρτα νκα μλλεις κρναι, ος ξ μν προσελβου, ἀκατακρτους συντρησον, παραβλψας τ τοτων, ἐγκλματα Δσποτα.

Θεοτοκον

πιφανεσα Παρθνε, τς ψυχς μου, τ σκοτειντατα νφη, τ φωτισμ σου πλασον, ἡ τς δικαιοσνης, τεκοσα τν λιον.

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

Μουσικν ργνων συμφωνοντων, κα λαν περων προσκυνοντων, εκνι τῇ ἐν Δεηρᾷ, τρες Παδες μ πεισθντες, τν Κριον νμνουν, καὶ ἐδοξολγουν, ες πντας τος αἰῶνας.

πιγεους θλους διελθντες, ορανους λαβον στεφνους, οΜρτυρες οἱ ἀληθες, βοντς σοι παστως· Τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Καταβς ν λκκ κατωττῳ, τος ν τος μνημεοις κατοικοντας, ἀνστησας ζωαρχικῇ, παλμῃ, κα παρσχες, τος δολοις σου τος πστει, προκεκοιμημνοις, ἀνπαυσιν Οκτρμον.

ς πηγ ζως τς ϊδου, ὡς τρυφς πρχων χειμρρους, τος δολους σου τος εσεβς, πρς σ μετατεθντας, ἀξωσον μνεν σε, κα δοξολογεν σε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Μαρα Παρθνε Θεοτκε, ἡ Θεν Σωτρα τος νθρποις, γεννσασα σωματικς, περσζε τος πστει, ὑμνοντς σου τν τκον, καὶ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

Στν πειργαμον, Θεο Μητρα τοῦ Ὑψστου, στν πρ νον κυσασαν, διλγου τν ντως Θεν, τν ψηλοτραν τν χρντων Δυνμεων, ἀσιγτοις, δοξολογαις μεγαλνομεν.

σταντο οΜρτυρες, πρτν δκων κριτηρων, πσαν δικαν χριτι, το Χριστο κατακρνοντες, κα τος π' ατν κεκρατημνους λγχοντες, κα στεφνους, δικαιοσνης κομιζμενοι.

φθητε ς οακες, τς κκλησας τν λκδα, πσαν εσεβς θναντες, ες λιμνα Θεοῦ ἐντολν, πντες ερρχαι κα Ποιμνες μακριοι· δι τοτο, ὡς κυβερντας μς σβομεν.

Στφος κετεει σε, τν Προφητν κατν σων, σλλογος Δικαων Κριε, ἀθλησντων λαμπρτητι, κα διαπρεψντων ν σκσει φιλνθρωπε, δυσωπε σε, τος οκτιρμος σου μν δρησαι.

Νεκρσιμον

ς κατηξιθησαν, τιμς καδξης αωνου, ἅπαντες Χριστοοἱ Ἅγιοι, τος πιστς κδημσαντας, το ματαου βου, μετασχεν καταξωσον, Ἐλεμον, τας κεσαις τν γων σου.

Θεοτοκον

Φρουσα τ πλρωμα, τν γαθν ν τας γκλαις, πλρωσον μν Πανμωμε, τς ντεξεις τν δολων σου, κατς πρς Θεν μν πορεας, κατεθυνον, ἐναρτως, ἐνδυναμοσα πολιτεεσθαι.

Κανν ες Κοιμηθντας

Ὁ Εἱρμὸς

φριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεο συγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκν κατλθε, μχρι κασματος, παρθενικς π γαστρς, γενμενος νθρωπος· διτν χραντον, Θεοτκον ο πιστο μεγαλνομεν.

χοντες Μρτυρες Χριστοῦ, τν νκητον σχν καὶ ἀήττητον, ἐξεφαυλσατε, ττν τυρννων, ἄθεον πρσταγμα, κα Βασιλεας ορανν, σαφς ξιθητε, καταλαμπμενοι, τς Τριδος τας αγας ξιγαστοι.

Λλυται δης πικρς, καταλσαντος ατν σο Φιλνθρωπε, καὶ ἀναστσαντος, τος π' αἰῶνος κε καθεδοντας, ἀλλ κανν ς γαθς, τος μεταχωρσαντας, πρς στν εσπλαγχνον, ἀνεσπρου σου φωτς καταξωσον.

λος εΣτερ γλυκασμς, ὅλος εἶ ἐπιθυμα καὶ ἔφεσις, ὄντως κρεστος, ὅλος πρχεις κλλος μχανον· τος μεταστντας ον πρς σέ, τς σς ραιτητος, τρυφν εδκησον, κατς θεας καλλονς σου ξωσον.

Θεοτοκον

Σσν με Μτερ το Θεοῦ, ἡ γεννσασα Χριστν τν Σωτρ μου, Θεν καὶ ἄνθρωπον, διπλον τν φσιν, οτν πστασιν, μονογενμν κ Πατρς, ἐκ σοδ πρωττοκον, πσης τς κτσεως, ὃν ν φσεσι διττας μεγαλνομεν.

Ες τος Ανους, Στιχηρ Μαρτυρικ

χος πλ. δ'

Μεγλως γωνσασθε γιοι, τς βασνους τν νμων, ὑπομεναντες γενναως, κα Χριστν μολογοντες, ἐναντον Βασιλων, καπλιν, μεταστντες κ τοβου, δυνμεις νεργετε ν τκσμῳ, καὶ ἀσθενες θεραπεετε, ἐκ τν παθν ατν γιοι. Πρεσβεσατε, το σωθναι τς ψυχς μν.

Μρτυρες Χριστοοἱ ἀήττητοι, ο νικσαντες τν πλνην, τ δυνμει το Σταυροῦ, ἀπολαετε τν χριν, αωνως τς ζως, τυρννων, ἀπειλς οκ πτοθητε, βασνοις ακιζμενοι εφρανεσθε, κανν ταματα μν, γγονεν ἰάματα τας ψυχας μν. Πρεσβεσατε, το σωθναι τς ψυχς μν.

Τν θρακα τς πστεως, ἐνδυσμενοι καλς, καττπ το Σταυροῦ, καθοπλσαντες αυτος, στρατιται, εσθενες νεδεχθητε, τος τυρννοις νδρεως ντικατστητε, κα διαβλου τν πλνην κατηδαφσατε, νικητα γενμενοι, τν στεφνων ξιθητε. Πρεσβεσατε, το σωθναι τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

μτρητος πρχει, τος στως βιοσιν κλασις, βρυγμς δντων, κα κλαυθμς παρκλητος, γεννα πυρς, κα σκτος ξτερον, κα σκληξ κομητος, δκρυα νενργητα, κα Κριτς συμπθητος. Δι τοτο πρ τοτλους βοσωμεν λγοντες· Δσποτα Χριστέ, ος ξελξω, μεττν κλεκτν σου νπαυσον.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

γ Παρθνε γα Θεοτκε, τ σκπ σου προστρχω, οδα τι τεξομαι τς σωτηρας· δνασαι γρ γν βοηθσα μοι.

πστιχα τν Ανων, Νεκρσιμα

το παραδξου θαύματος

Βασιλικς μοι πγραψας, ἐλευθεραν βαφας, ἐρυθρας τν δακτλων σου, αματσας Δσποτα, κα φοινξας σαματι, κανν σε πστει καθικετεομεν. Τος πρωτοτκοις σου συναρθμησον, κατν Δικαων σου, τς χαρς ξωσον πιτυχεν, τος μεταφοιτσαντας, πρς στν Εσπλαγχνον.

εραρχσας ς νθρωπος, σφαγιασθες σεαυτν, προσφορν προσεννοχας, τ Πατρτν νθρωπον, τς φθορς ξαιρομενος, τος μεταστντας ον ς φιλνθρωπος, ἐν ττν ζντων χρ κατταξον, ἔνθα ο χεμαρροι, τς τρυφς προχονται, ἔνθα πηγαί, τς ϊδιτητος, ἀναβλυστνουσιν.

Βθει σοφας ρρτου σου, ὁροθετες τν ζων, κα προβλπεις τν θνατον, κα πρς βον τερον, μετοικζεις τος δολους σου, ος προσελβου, τονυν κατταξον, ἐπὶ ὑδτων τς ναπασεως, ἐν τ λαμπρτητι, τν γων Κριε, ἔνθα φωνή, τς γαλλισεως, κατς ανσεως.

Λγος πρχων ἀόρατος, ὁμοφυς τ Πατρί, κατ Πνεματι σνθρονος, δι' ἐμτν νθρωπον, τ σαρκ πεφανρωσαι· ς λεμων ον κα φιλνθρωπος, τος κ τοβου μεταφοιτσαντας, τς επρεπεας σου, κατς ραιτητος, τας καλλονας, τοτους καταλμπρυνον, Ζωαρχικτατε.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον, ὅμοιον

ς συλλαβοσα τν ναρχον, Λγον Θεο κα Θεν, μητρικ παρρησίᾳ σου, ἐκτενς κτευε, κατατξαι τος δολους σου, ἔνθα χορεα ἡ ἀκατληκτος, εφραινομνων καεφημοντων σε, ἔνθα λαμπρτητες, α διαιωνζουσαι, καὶ ὁ γλυκς, ἦχος ορτζοντος, Θεογενντρια.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

Μνσθητι μν, Χριστ Σωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κα καταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

Πσιν λγεινος, στερρς προσομιλοντες, τραμασιν μν, ἁγοις θλοφροι, ἐτραυματσατε πσας τς μυριδας, τς τν δαιμνων θείᾳ χριτι.

σιοι Χριστοῦ, κα θεοι ερρχαι, στφος Προφητν, καπντων τν γων, τς ορανου πτυχον κληρουχας, ος παξως μακαρσωμεν.

Νεκρσιμον

Πντας τος πιστς, τοβου μεταστντας, τξον Θες, ἐν χρτν Δικαων, κα Παραδεσου νδειξον κληρονμους, θεοπρεπς μνολογοντς σε.

Δξα...

Πτερ καΥἱέ, κα Πνεμα μα φσις, σεἶ ὁ Θες, ὁ κτσας πντα λγῳ, σ προσκυνοσιν οἱ ἄνθρωποι σν γγλοις, ἀκαταπαστως σ δοξζοντες.

Κα νν... Θεοτοκον

Πντων τν καλν, τπλρωμα τεκοσα, πλρωσον μν, Παρθνε τς ντεξεις, ἁμαρτιν μν λτρωσιν ατουμνη, καφωτισμν κα μγα λεος.