The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Στιχηρ Προσμοια Δεσποτικ

χος βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

ρν σου ψυχ μου τὸ ὄμμα, κα Θεοῦ ἐνατνισον, τοκονομίᾳ, κατεσπλαγχνίᾳ, πς ορανος κλίνας, ἦλθεν πγς, ἵνα ψσ σε κ τς ταλαιπωρας σου, τν παθν, κα στσ σε, ἐν πτρτς πστεως, βαβα φρικτο θαματος! Δξα τ κενσει σου Φιλνθρωπε.

Βλψον σου τ παρνομα ργα, ὦ ψυχ μου, κα θαμασον, πς σε γ βαστζει, κα σκηπτς ο φλγει; πς γριοι θρες οκ σθουσ σε; πς δ καὶ ὁ Ἥλιος ὁ ἄδυτος, ἐλλμπων σοι, ἀεοκ πασατο; ἀνστα, μετανησον, βησον πρς Κριον. Ἥμαρτν σοι μαρτον, ἐλησν με.

χοντες π σοτς λπδας, παντοδναμε Κριε, σὲ ἐκδυσωπομεν, παντοων κινδνων, παθν τε τς ζλης μς κλυτροσθαι, ὅπως τν ζων μν ερηνικς διγωμεν, καὶ ἐν καθαρτητι, βισαντες, ερωμεν, ἐν μρ κρσεως, εμεν σε Δεσπτην καὶ ἵλεων.

τερα Στιχηρ τν σωμτων

Φλόγα πυρὸς τοὺς Ἀγγέλους (Πρὸς τὸ ξύλον ζωῆς)

Φλγα πυρς τος γγλους, Χριστὲ ἀπειργσω, τοτων μν τ θερμν πεμφανων, κα πνεμα πλιν τ ταχ διαγρφων. Παντοδναμε Κριε, δξα σοι.

Σσον μς προστασαις, Κριε τν γγλων, πλνον μν τν πταισμτων τν ῥύπον, τς μαρτας τς ολς ξαλεφων, ἵνα κρζωμεν, Κριε δξα σοι.

Τ Σεραφεμ, Χερουβεμ, Ἄγγελοι κα Δυνμεις, θρνοι, Ἀρχαί, Κυριτητες πσαι, σν ρχαγγλοις κα λαμπρας ξουσαις, σο κραυγζουσι, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον, ὅμοιον

Σοτ Μητρ το Θεοῦ, Χαρε σν τῷ Ἀγγλῳ ἀναβοᾷ, γηγενν πσα φσις, ὡς σωτηρας τς ατν γενομνη, Θεοτκε προξνττκ σου.

πστιχα Κατανυκτικ

ς ὁ ἄσωτος Υἱός, ἦλθον κγΟκτρμον, δξαι με προσππτοντα, ὡς να τν μισθων σου, ὁ Θες, καὶ ἐλησν με.

ς περιπεσν ες τος λστς, κα τετραυματισμνος, οτω κγ περιπεσα, ἐξ μν μαρτιν, κα τετραυματισμνη πρχει μου ψυχή, πρς τίνα καταφγω ὁ ὑπεθυνος γώ, εμ πρς στν Εσπλαγχνον, τν ψυχν τν ατρν. Ἐπχεε π' ἐμὲ ὁ Θες, τμγα σου λεος.

Δξα σοι Χριστὲ ὁ Θες, Ἀποστλων καχημα, Μαρτρων γαλλαμα, ὧν τκρυγμα, Τρις ἡ ὁμοοσιος.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Τγματα περβης γγλων, ὡς Θεν σωματσασα, ἐγδ τος πντας νικσας μαρταις, ομοι! δδοικα, κα τρμω· θεν οδαμς ποτολμ παρακαλσαι σε, Θεοτκε Δσποινα· σον μ παρδς με, ἀλλ σπεσον σσν με, ὁδν ες εθεαν δηγοσ με.  

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος βαρς

χουσα ψυχ μου, τὸ ἰατρεον τς μετανοας, πρσελθε προσππτουσα, ἐν στεναγμος κραυγζουσα, τῷ ἰατρ ψυχν τε κα σωμτων. Ἐλευθρωσν με φιλνθρωπε, ἐκ τν μν πλημμελημτων, συναρθμησν με τΠρνῃ, κατΛστ κατ Τελνῃ, καδρησα μοι Θες, τν νομιν μου τν συγχρησιν, κασσν με.

Το Τελνου τν μετνοιαν οκ ζλωσα, κατς Πρνης τδκρυα οκκτημαι· ποργρ κ πωρσεως, τς τοιατης διορθσεως, ἀλλτσεσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θες, σσν με ς Φιλνθρωπος.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκίον

Θεοτκε Παρθνε μαντε, τν Υἱόν σου, δυσπει, σν τας νω Δυνμεσι, συγχρησιν πταισμτων μν, πρ τοτλους δωρσασθαι, τος πιστς σε δοξζουσι.

Μετ τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

τοΠτρου τν ρνησιν, τος δκρυσι καθαρσας, κα το Τελνου τ πτασματα, ἐν στεναγμ συγχωρσας, φιλνθρωπε Κριε λησν με.

τοιμζου ψυχή, μου ν τ ζω σου, πρς τν μλλουσαν ζων μ ταραχθναι· κεγρ οδες βοηθν, ο πλοτος, οδναμις, οφλοι οκ ρχοντες, ἀλλ' ἡ τν ργων πδειξις, καὶ ἡ το Θεο φιλανθρωπα.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Τιμιωτρα τν νδξων Χερουβεμ πρχεις, Παναγα Παρθνε· κενα γρ τν θεαν, μφροντα λλαμψιν, πτρυξι κεκαλυμμν προσπῳ, τν λειτουργαν πιτελοσιν, ατδ σεσαρκωμνον τν Λγον, ατπτως ρσα φρεις, ὃν παστως κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Μετ τν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

τοΠτρου προσδεξμενος τδκρυα, κα Τελνην στενξαντα κ βαθων δικαισας, κμὲ ἐν μετανοίᾳ προσππτοντα, οκτερησον Σωτρ, κασσν με.

Μαρτυρικν

γιοι πρεσβεσατε, ἄφεσιν δωρηθναι μν, τν πλημμελημτων μν, κατν προσδοκωμνων δεινν υσθναι μς, κα πικρο θαντου δεμεθα.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκίον

περβης τς Δυνμεις τν ορανν, ὅτι νας δεχθης θεϊκς, ελογημνη Θεοτκε, ὡς τεκοσα Χριστν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

Κανν Κατανυκτικς

Ποημα ωσφ

δ α' Ἦχος βαρς

Ὁ Εἱρμὸς

Τ συνεργσαντι Θεῷ, Μωϋσς ν Αγπτῳ, ἐξαγαγεν τν σραλ, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

ν τ πελγει τν δεινν, ἐμπεσν κβο σοι· Χερ μοι κτεινον, Οκτρμον κασσν με, ὡς τν Πτρον φιλνθρωπε.

Μετανοοντ με Χριστέ, ὡς τν Πρνην, πταισμτων πολλν ππλυνον, ῥοπ τοῦ ἐλους σου, ἵνα πστει δοξζω σε.

Μαρτυρικ

τος γους σου Χριστέ, τ χωνείᾳ λαμπρνας, πολυειδν ακισμν, ατν παρακλσεσι, σκοτασμο παθν ῥῦσα με.

πομοντν ακισμν, καθαρθντες λου, πλον ξλαμψαν, οἱ ἅγιοι Μρτυρες, κατν πλνην μαρωσαν.

Θεοτοκον

προστασα τν πιστν, ἡ τν μαρτανντων, ἐπιστροφ πρς Θεν, Παρθνε πανμωμε, τ πρεσβείᾳ σου σσν με.

Κανν τν σωμτων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

σωμτοις παινον βδομον φρω

Ποημα Θεοφνους

Ὁ Εἱρμὸς

Τῷ ἐκτινξαντι Θεῷ, τν Φαραὼ ἐν θαλσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπινκιον δν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

πειροδναμε Χριστέ, τσ φωτ καταυγσας μου τν νον, τος γγλους σου μνεν μπνευσον, ὅτι δεδξασαι.

Σταθηρν χοντες αγν, θεαρχικς προϊοσαν κ πηγς, ἐπουρνιοι Χοροί, ᾄσμασι Χριστν γεραρουσιν.

Θεοτοκον

ραιωθεσν σε γνή, τας θεϊκας γλααις ο πιστοί, ἐπιστμενοι σαφς, Χαρ σοι πντες κραυγζομεν.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

στερεσας τλγ σου τν οκουμνην, ἥτις ο σαλευθσεται, στερωσον καὶ ἡμν τν δινοιαν, ες τν φβον σου Κριε.

Νυκτὶ ἀτπων κατεσχθην μαρτημτων, φωτ μετανοας με νν καταγασον, Φωτοδτα φιλνθρωπε, ἵνα πστει δοξζω σε.

Α τρβοι πσαι, ἃς διδευσα ν τβίῳ, ἐν βαρθροις δονν με κατεκρμνισαν, Ἰησο μετανοας μοι, θεας τρβους πδειξον.

Μαρτυρικ

Γενναιοφρνως διανσαντες τν γνα, ἐπθλων ορανων ξιθητε, παναοδιμοι μρτυρες, ὑπρ πντων πρεσβεοντες.

Μυρους πνους πομεναντες θλοφροι, μυρων γαθν ξιθητε, μυρισιν νομενοι, ἀσωμτων Δυνμεων.

Θεοτοκον

Μνη τεκοσα τν ορνιον Βασιλα, Παρθνε ν μοτν βασιλεουσαν, ἁμαρταν κατβαλε, καοκτερασα σσν με.

Κανν τν σωμτων

Ὁ Εἱρμὸς

στερεθη τπστει, Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησα· καγρ παστως ν μνοις, βο μελδοσα· γιος εΚριε, κασὲ ὑμνετ πνεμ μου.

Μεσται θεας χρηματζοντες κφαντορας, χοροὶ Ἀγγλων ἀΰλως, κραυγζετε πντες· γιος εΚριε, ὁ μνος παντοδναμος.

γπης νμτς θεας, Ἀρχγγελοι μφσεις, διαδιδντες ερθμως, Χριστ μελδετε· γιος εΚριε, ὁ μνος παντοδναμος.

Τς πρτης αγλης, δευτρας λαμπρτητος ζηλοντες, οεσεβοντες συμφνως, Χριστ μελδοσιν· γιος εΚριε, ὁ σζων τς ψυχς μν.

Θεοτοκον

κ μὴ ὄντων τπντα, παραγαγν βουλσει, ἐκ σο Παρθνε τν σρκα, δανεζεται Λγος, ἄνθρωπος γενμενος, δι' οκτον φιλνθρωπος.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

κλυψεν ορανος Χριστὲ ὁ Θες, ἐν τσοκονομίᾳ, ἡ ἀρεττς φρστου, σοφας σου Φιλανθρωπε.

θλων πντας Οκτρμον σζεσθαι, σσν με τν παραβντα, σοτ προστγματα Λγε, καμὴ ἐξουδενσς με.

πκυψα τος λγοις πθεσι, κα τος κτνεσιν τλας, ἐξωμοιθην, Οκτρμον, Λγε Θεοοκτειρον.

Μαρτυρικ

Στρεβλομενοι κα πυρ καιμενοι, κατεφλξατε τν πλνην, ἀναπτμενοι τζλτς εσεβεας μρτυρες.

Παρδεισος νοητς δεχθητε, μσον χοντες τξλον, ττς ζως μακριοι, Χριστν τν φυτουργν το παντς.

Θεοτοκον

Παρθνε γν θεοχαρτωτε, χαριτσασα τν νον μου, το σκοτασμοτς γνοας, τελεως λευθρωσον.

Κανν τν σωμτων

Ὁ Εἱρμὸς

κκοα τν κον σου Κριε, ὅτι φθης πγς, διτσσαι μς. Δι βο σοι· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

σασθε ττς ψυχς μου τραματα, παριστμενοι Χριστῷ ὡς λειτουργοὶ ἐκλεκτοί, χοροὶ Ἀγγλων, τοτον κετεοντες.

Στρατεματα τν σωμτων Κριε, τν σν θρνον ελαβς, περικυκλοντα τρανς, ἀε βοσι· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ξστησαν ττν γγλων τγματα, καθορντ σε Χριστέ, μετ σαρκς πγς, θνητος νθρποις ναστρεφμενον.

Θεοτοκον

Πανμνητε κα Θεομτορ χραντε, ἡ τεκοσα τν Θεν, ἀνερμηνετως σαρκί, σ δυσωπομεν, πρσβευε σωθναι μς.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

Οἱ ὀρθρζοντες Λγε, ες δξαν σν καανον, ἀνυμνομεν παστως, τν τπον το Σταυρο σου, ὃν δωκας μν, ὅπλον ες βοθειαν.

αθυμίᾳ τν βον, ἀνλωσα κα τρμω, τὸ ἀλθητον βμα, ἐν κριθναι μλλω, ὁ ἄσωτος γώ, οκτειρν με Κριε.

τὰ ὄμματα Λγε, ττν τυφλν φωτσας, τς ψυχς μου τς κρας, δεινς μαυρωθεσας, δινοιξον ρν, φς τν προσταγμτων σου.

Μαρτυρικ

Σταθηρ διανοίᾳ, Χριστν μολογοντες, ὑπεμενατε πσαν, βασνων λγηδνα, γενναοι θλητα· θεν μακαρζεσθε.

Διαπλεσαντες πσαν, βασνων τρικυμαν, προσωρμσθητε ρμῳ, τς νω Βασιλεας, γαλνης λnθος, μρτυρες πληρομενοι.

Θεοτοκον

Δι σο Παναγα, ποισας μεγαλεα, ὁ Θες πρ λγον, ἐκ σοῦ ἐσωματθη· ατν ον κτενς, ὑπρ πντων πρσβευε.

Κανν τν σωμτων

Ὁ Εἱρμὸς

Πρς σὲ ὀρθρζω, τν το παντς Δημιουργν, τν περχουσαν πντα νον ερνην, διτι φς τ προστγματ σου, ἐν ος με καθοδγησον.

γιωττοις, κα πολυφθγγοις στμασιν δουσι, τν περρχιον καὶ ὑπρθεον ρχν, Σεραφεμ τας ἀΰλοις, φωτοχυσαις πυρσευμενοι.

ερωτταις, ὄψεις καπδας πτρυξι σκπονται, θεαν λαμπηδνα μ τολμντες καθορν, Χερουβεμ τς σοφας, τς περθου καταγγια.

Νοσει θείᾳ, κα πανολβίῳ θρνοι οἱ ἔνδοξοι, τας ραιοτταις ντρυφντες στραπας, θεωροτν ρρτων, ὑπερκοσμως ναδεκνυσθε.

Θεοτοκον

Νος θεος, τῷ ἀνθρωπνΠναγνε μγνυται, ἐν τ παναχρντ κα πανγν σου γαστρί, ἑνωθες συγχτως, ἀναλλλοιτως καθ' ὑπστασιν.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

ωνς κ κοιλας δου βα· νγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δέ σοι βομεν· Παντοδναμε Σωτρ, ἐλησον μς.

κκλωσεν βυσσς με πταισμτων, κατδυσεν ες βυθν μαρτας, ἀνγαγέ με Λγε, ὡς ποττν ωνν, ἐκ φθορς πρς ζων.

Χειμζει με λογισμν τρικυμα, πρς ρμον με ληθος μετανοας, κυβρνησον Οκτρμον, ἐν γαλν συντηρν, τν καρδαν μου.

Μαρτυρικ

Οἱ ἅγιοι, θυρεῷ ἀληθεας, σκεπμενοι, τς ψευδες τν τυρννων, ἐξκλιναν θωπεας, κα θανντες σν Χριστ βασιλεουσιν.

ψομενοι, πρς Θεν ν γπῃ, ἐμσησαν τν τοκσμου φιλαν, ομρτυρες καφλοι, τοτν λων ποιητοῦ ἐχρημτισαν.

Θεοτοκον

μνομν σε, ὑπερμνητε Κρη, κυσασαν περμνητον Λγον, ὃν πσαι α Δυνμεις, ἀνυμνοσιν ορανν, ἀσιγτοις φωνας.

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Νεανικς, ἀγλααις τς Κυριαρχας, ἀστρπτουσαι, κατν ρρητον δξαν, τν τατης νυμνοσαι, Κυριτητες ε διαδεκνυνται.

ρωτικς, δυναστεας τς περδυνμου, τν δναμιν, κατοπτεουσαι θεαι, δυνμεις, ἐν σχϊ, διαμνουσι σαφς δυναμομεναι.

Θεοτοκον

Βασιλικς, ἐκ φυλς προαχθεσα Παρθνε, γεγννηκας πρ φσιν καλγον, τν πντων Βασιλα, κα παρθνος ληθς διετλεσας.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Κμινον καιομνην, ἐδρσισας Σωτρ, Παδας δ δισωσας, ὑμνοντας καλγοντας· Ελογητς εες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

Θσον ψυχ θυσαν, ανσεως Θεῷ, σπεσον μετανησον, ἐν σῳ ἡ πανγυρις, τοβου στί, νν μπορεου, τν καλν τν πδοσιν.

γγζει το θαντου, ψυχὴ ἡ ἐκτομή, καρπος ξους ποησον, ὅπως μὴ ὥσπερ καρπον, ἐκβληθσδνδρον, ες πρ γεννης, κα θρηνσς ννητα.

Μαρτυρικ

Οἱ ἅγιοι τν κμινον, τς πλνης τν αμτων, τος μβροις κατασβσαντες, ἐβων ς ο Παδες· Ελογητς εἶ, ες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

Υο φωτς γεγνατε, φωττῷ ἀκροττῳ, ἀνακραθντες μρτυρες, καπντας τος ν σκτει, φωταγωγετε, κατς πτης τν χλν κδικετε.

Θεοτοκον

Βάτος σε προεικνιζεν, Ἁγνή, μ φλεγομνη· τπρ γρ πεκησας, τὸ ἄστεκτον Παρθνε· δι βο σοι· Κατφλεξν μου, τὰ ὑλδη παθματα.

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Δοξολογοσιν κλινς, τν σν θρνον περιεστσαι, παντοδναμε Κριε, αἳ ἔνδοξοι κα λαμπρταται ξουσαι. Ελογητς ε κρζουσαι, ὁ Θες τν Πατρων μν.

λικωτταις σε ρχαί, προθυμαις, περτν μαν ρχν ἀΰλως στρεφμεναι, ἐν καταπαστοις, δοξολογαις. Ελογητς ε κρζουσιν, ὁ Θες τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Μαν πστασιν δυσν, ἐν οσαις Θεογενντορ, Χριστν τν μνον φιλνθρωπον, τν φρικτν κτελοντα οκονομαν, ἄνευ σπορς γεγννηκας, τν Θεν τν Πατρων μν.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

Τος ν καμν Παδας μιμομενοι, ο το Πνεματος τν δρσον δεξμενοι, ἐν πστει κραυγζομεν· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

Λγον ς λχνον φανοντα εληφα, ἀλλ' ὡς νους τος λγοις πκυψα, ὁ ἄθλιος πθεσι, καὶ ἐν σκτει, κακας πορεομαι πντοτε.

Κριος γγς ς πιστεομεν, μερμνησον ψυχ μου καμκθευδε, ἀγρπνησον βησον γρηγρως, Οκτρμον φιλνθρωπε σσν με.

Μαρτυρικ

Γευσμενοι νθου γλυκτητος, πικραν τν λγεινν πεμενατε, κανν νηδνεσθε, θειοτταις τοΛγου μεθξεσι Μρτυρες.

Εσλθετε πρς θεαν κατπαυσιν, ἐτχετε καλν ν λπζετε, πανεφημοι Μρτυρες· δι τοτο ξως μς μακαρζομεν.

Θεοτοκον

λθη τς κατρας ττκ σου, Παρθνε τὸ ἀνθρπινον φραμα· τν γρ Παντευλγητον, ελογαις τπντα κοσμοντα, ἐκησας.

Κανν τν σωμτων

Ὁ Εἱρμὸς

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν α Δυνμεις, κα φρττουσι τν γγλων ατξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Οπσαν φεσιν, πρς, Θεν μεταθντες, κα τας κεθεν ντρυφντες κτσιν, Ἀρχγγελοι, τος μς νυμνοσιν, ατεσθε κτενς, συγχρησιν πταισμτων, δοθναι ες αἰῶνας.

Νες πρχοντες, καθαρτατοι πσης, ἀπηλλαγμνοι λικς προσπαθεας, ὦ Ἄγγελοι, διασσατε πντας, τος πθσν μν, Χριστν περυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Φς τὸ ἀπρσιτον, Θεοτκε Παρθνε, ἐν τ γαστρ σου δεξαμνη φρστως, ἐφτισας τος ν σκτει τοβου, δοξζειν εσεβς, Χριστν τν προελθντα, ἐκ σοῦ ἀνερμηνετως.

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

Τν πρ φσιν Μητρα, κα κατφσιν Παρθνον, τν μνην ν γυναιξν Ελογημνην, ᾄσμασι μυστικος, ο πιστο μεγαλνομεν.

δοὺ ἡ κρσις γγζει, κα κατακρσεως ργα, κτησμενος, ἐμαυτν, ἀπογινσκω, Δικαιοκρτα Χριστὲ ὁ Θες, μ κατακρνς με.

ς πιστ Χαναναα, Ἐλησν με, βο σοι· ς τν συγκπτουσαν πρν νρθωσν με, το βηματζειν ρθς, πρς τς τρβους σου φιλνθρωπε.

Μαρτυρικ

Συναπεκδσασθε πσαν τῷ ἱματίῳ κακαν, καὶ ἐπενδσει σφοδρν μαστγων, δξης καταστολν, ἑαυτός θλητα προεξενσατε.

θεα χρα τν ζντων, Σιν ἡ ἄνω τε πλις, τν πρωτοτκων, ὑμς λελαμπρυσμνους, τας καλλονας θληταί, τν γνων πεδξατο.

Θεοτοκον

Φωτιστικας φρυκτωραις, τοῦ ἀνατελαντος Λγου, ἐκ σου Παρθνε γν καταγασν με, ἁμαρτιν κα παθν, ἐν τ σκτει καλυπτμενον.

Κανν τν σωμτων

Ὁ Εἱρμὸς

Πανμνητε, τν ορανν ψηλοτρα, ἡ τν ναρχον Λγον σπρως συλλαβοσα, κα σεσαρκωμενον Θεν, τεκοσα τος νθρποις, ᾠδας πντες σε πιστο μεγαλνομεν.

λλμψεσι, θεαρχικς φωτοχυσας, ἐνηδμεναι πσαι, χορεαι τν γγλων, τν δεδοξασμνον Θεν, ἀπαστως νυμνοσι, κα δοξζουσιν ε μεγαλνοντες.

υσθνα με, τς τν παθν πικρατεας, ὦ Χερουβεμ, Σεραφεμ, Δυνμεις, Ἐξουσαι, Ἄγγελοι, Ἀρχγγελοι, Ἀρχαί, θρνοι τε μοῦ, κα Κυριτητες Χριστν κετεσατε.

Θεοτοκον

ς Μτηρ νν, πρς τν Υἱόν σου Θεοτκε, παρρησίᾳ χρωμνη, τος πθ σε μνοντας, ῥῦσαι κ πταισμτων, κανσων κα κινδνων, ἵνα πντες σε ε μεγαλνωμεν.

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

ς τν συκν τν καρπον, μὴ ἐκκψς με Σωτρ τν μαρτωλν, ἀλλ' ἐπ πολλτῷ ἔτει, συγχρησν μοι δρησαι, ἀρδεων μου τν ψυχν, τος δκρυσι τς μετανοας, ἵνα κγ καρπν προσενγκω σοι λεημοσνης.

ς λιος πρχων δικαιοσνης, φωταγγησον τς καρδας τν σο βοντων, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Τν μνμην τν γων σου, ἀθλοφρων ορτζοντες, σὲ ἀνυμνομεν, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Τ Χαρ σοι προσγομεν Θεοτκε· τν γγλων γρ νωτρα δεχθης, Θεν κυσασα.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμ θανατσας καρπς, Χριστς στι τξλον τς ζως, ἐξ ο φαγν ο θνσκω, ἀλλ βοσν τΛστῇ. Μνσθητ μου Κριε, ἐν τ Βασιλείᾳ σου.

ς πιστ Χαναναα κρζω, ἐν δντς καρδας μου. Ἐλησν με Σωτρ, ὡς γαθς· καγρ ψυχν πσαις, τας μεθοδεαις τοῦ ἐχθροῦ, ἔχω κινδυνεουσαν, κα χειμαζομνην δεινος.

Τ Χερουβεμ, Σεραφεμ κα θρνοι, Ἀρχα κα Δυνμεις εί, Ἀρχγγελοι, Ἀγγλων α στρατιαί, κατν Κυριοττων, κα σοφν ξουσιν, δμοι σε, δοξζουσιν, εεργτα Κριε.

Μαρτυρικν

Τς τοῦ ἐχθροῦ, πονηρς πρσεις, πρς Θεν νυψομενοι, κατρραξαν τελεως οἱ ἀθληταί, κα νικηταὶ ὀφθντες, ἐν χαρ τος ορανος, νν περιπολεουσι, δξῃ ἀπαστρπτοντες.

Δξα...

Τν ναρχον, προσκυν Πατρα, σν Υἱῷ κατ Πνεματι, τν κτιστον οσαν κα συμφυῆ, τν κτσασαν τπντα, ἐκ τομὴ ὄντως θεουργς, ἥτις κα Τριάς στι, κα Μονς γνωρζεται.

Κα νν... Θεοτοκον

Τας δονας μολυνθες το βου, ἐπστν μλυντον, κατφυγον Παρθνον, μμου παντς, καὶ ἐγκλημτων ῥῦσαι, τν παναθλαν μου ψυχν, ὅπως μακαρζω σε, τν ειμακριστον.