The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Στιχηρ Προσμοια Σταυρσιμα

χος βαρς

Οκ τι κωλυμεθα ξύλου

να Θεν τν νθρωπον περγσῃ, βροτς γγονας περγαθε, κασταυροσαι, δξα τ δξσου.

τε Σταυρσε δμος βραων, Λγε, κατεδκασε, γῆ ἐσεετο, καὶ ἡλου σλας κρπτετο.

λιος σκτασεν λεμον, σταυρουμνου σου, καὶ ἡ κτσις συνεκλονετο, κρζουσαΔξα σοι.

τερα, τς Θεοτκου

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Κλνν μοι τφιλγαθον ος σου, δεομνΠανμωμε, καμὴ ἀπορρψς το σομε προσπου, μηδπρρω πμψς τς σς βοηθεαςδλγρ δλιος, σπουδζει πολσαι με, παραλγοις πθεσι, κινετν καρδαν μου, σδμε συντρησον, ὅλον τς ατοβλβης μτοχον.

φελος οδαμς κ τς λης, ὦ ψυχμου γενσεται, περὶ ἣν σπουδζεις ες μτην το βου, περὶ ἣν κτκεις σαυτν τας φροντσι, πσαν ον τν μριμναν, ἐπρριψον πρς Κριον, τν κρνασε μλλοντα, καδκρυσι βησονΔσποτα φιλνθρωπε, σσν με πρεσβεαις τς Τεκοσης σε.  

νομα ελαβεας Παρθνε, ἐμαυτῷ ἔξω θμενος, παγνιον πορνεας, ἐντς χρηματζω, καὶ ἀλαζονεας, γλως καθορμαιθηροις γρ δυσν, ὡς ντιμχοις, παραδχομαι ξ προσεξαςδιτοτο ῥῦσαμεσγρ γαλλαμα, πφυκας ψυχς μου καπεποθησις.

Δξα... Κα νῦν... Σταυροθεοτοκον

ματα ν τ τκσου Τκνον, διν χαροποιπρην κουον, προσεδκων, χαρς μπλησθναι, καχαροποισαι, ψυχς τεθλιμμνας, τατα δ πρς λπην μετετρπη, τσταυρσει σου ναργς τ πργματα∙ ἡ λπη γρ τκει με, καθανεν προρημαι, πληροσης τς λπης τν καρδαν μου.

πστιχα Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυμεθα ξλου ζως, τν λπδα χοντες το Σταυροσου, Κριε δξα σοι.

Κρεμμενος θνατε πξλου, ἐθριμβευσας τς παγδας το διαβλου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν  

Δξα σοι Χριστὲ ὁ Θες, Ἀποστλων καχημα, Μαρτρων γαλλαμα, ὧν τκρυγμα, Τρις ἡ ὁμοοσιος.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Ττρωμαι τῇ ῥομφαα τς λπης, ἐν Σταυρκαθορσσε, τν πὶ ὑδτων τν γν στερεοντα, κακαθπερ δρριν κτεναντα πλονβλπω γρ γυμνν κατεσφαγμνον σε κρεμμενον, καθανεν Υἱέ μου νν, αρομαι παμφλτατε, φρξον γ κασεσθητι, ἔλεγεν Πναγνος δακρουσα.

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα. Ἦχος βαρὺς

δι' ἐμὲ ἀνασχμενος, τς ν Σταυρπροσηλσεως, δξαι μου τν γρυπνον ανεσιν, Χριστὲ ὁ Θες, κασσν με ς φιλνθρωπος.

δεσπζων τν σωμτων Δυνμεων, καγινσκων τς ψυχς μου τὸ ῥάθυμον, τΣταυρσου σσν με, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Θεοτκε ειπρθενε, ἐν τΣταυρῷ ὁρσα, τν Υἱόν σου κρεμμενον, ὡς Μτηρ θρηνδοσα, τν ατοῦ ἐμεγλυνας, φοβερν συγκατβασιν, ἀπειργαμε Δσποινα.

Μετ τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Πυρς φωτειντερον, φλογς ναργστερον, τξλον νδειξας ΧριστττοΣταυροσου, καταφλγον μαρτας τν νοσοντων, καφωτζον τς καρδας τν μνοντων, τν κοσιν σου σταρωσιν, Χριστὲ ὁ Θες δξα σοι.

δι' ἡμς τν κοσιον, καταδεξμενος σταρωσιν, σντριψον χθρος, μεδτας σε Θεν ληθῆ, κασσον μς.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

τε προσηλθης βουλσει, καὶ ὑψθης τ Σταυρσου, ἡ Θεοτκος παρισταμνη λεγεΚριε Κριε, οδεμιγυναικσυνβη τὸ ἄλγος μου, Θεν σε πσταμαι κ τν θαυμτων, καὶ ἰδοβλπω σε, νεκρν ν ξλκρεμμενον, ἀλλ' ἀνστηθι, ὡς επας, τριμερος, ἵνα χαρουσα, βοσοιδξα σοι.

Μετ τν γ' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

τοῦ Ἀδμ τ κατκριμα, ξλΣταυροῦ ἰασμενος, ἴασαι μν τ συντρμματα τν καρδιν, κασσον μς.

Μαρτυρικν

γιοι πρεσβεσατε, ἄφεσιν δωρηθναι μν, τν πλημμελημτων μν, κατν προσδοκωμνων, δεινν υσθναι μς, καπικροθαντου δεμεθα.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

σπρως συνλαβες, ἐν μτρσου Παρθνε Θεοτκε, ὄνπερ κατεδες ν Σταυρκρεμμενον∙ ἀπαστως ον κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Χριστς ξλππαυκε τν ξλου βλβην. Ἄσμα ωσφ

δ α' Ἦχος βαρς

Ὁ Εἱρμὸς

Τῷ ἐκτινξαντι Θεῷ, τν Φαραὼ ἐν θαλσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπινκιον δν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

Χριστς ψομενος Σταυρῷ, πρς αυτν πντας ελκυσε πιστος, κακατρραξεν χθρν, ἅπαντας τν καταπτσαντα.

εθρον ζως μοι ησοῦ, ἐκ ζωηφρου πγασας πλευρς, καὶ ἐνκρωσας χθρν, Δσποτα νεκρς γενμενος.

Μαρτυρικ

κετηραν τ Χριστῷ, ὑπρ μν οἱ Ἀθλοφροι κτενῆ, προσηνγκατε φρικτς, ἅπαντας υσθναι κρσεως.

Σοβαρευμενον χθρν, ταπεινωθντες μες δι Χριστν, κατεπτσατε σοφοί, Μρτυρες τ θείᾳ χριτι.

Σταυροθεοτοκον

Τν νατελαντα κ σοῦ, ὑπερβολεσπλαγχνας, ἐν Σταυρκαθορσα, θρηνδες, Δσποινα τοτον δοξζουσα.  

τερος, τς περαγας Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Τ συντρψαντι πολμους, ἐν βραχονι ατοῦ, καδιαβιβσαντι, τν σραλ ν ρυθρθαλσσῃ, ᾄσωμεν ατῷ, ὡς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ, ὅτι δεδξασται.

ς τερπντατον σμτων, ᾠδν θεοτερπῆ, εχαριστας νεκα προσφρομεν, τΧαρσοι γνή, ὅτι κ θλψεως χαρν, ἡμν βρβευσας.

Τοῦ ἐλους σου τν χριν, κατς σκπης τν σχν, οσιωπμεν Παρθνε πανμνητε, κηρττομεν δ νν, ὅτι κινδνων χαλεπν, ἡμς δισωσας.

κ ποικλων λυτρωθντες, πειρασμν κα συμφορν, τας μητρικας σου πρεσβεαις Πανμνητε, ψλλομεν θερμς, εχαριστας σοι φωνας, ᾠδν πινκιον.

Κροσσωτος κεχρυσωμνη, ὡς χρυσος τας ρετας, κατας το Πνεματος χρισι Πναγνε, ὡς νμφη το Πατρς, ὡραϊσθεσα ληθς, ἐδεχθης Μτηρ Θεοῦ.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

στερεθη τ πστει, Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησακαγρ παστως ν μνοις, βομελδοσα∙ Ἅγιος εΚριε, κασὲ ὑμνετπνεμμου.

παθς κατ' οσαν, πς πθος πστης; ὁ τν ζων μοι μπνων, πς θνσκεις ν ξλῳ; Μγα σου τὸ ἔλεος, καὶ ἡ μακροθυμα σου.

Σταυρλστν μσον Λγε, ἀδκως νυψθης, καὶ ἐδικαωσας πστει, τν σὲ ἐπεγνωκτα, Κτστην πσης κτσεως, ἐθελουσως πσχοντα.

Μαρτυρικ

Ξσεις σαρκς καρτεροντες, χειρν τε φαιρσεις, κατν ποδν κα παντοων, μελν θλοφροι, δξης πετχετε, ὑπρ μν πρεσβεοντες.

περβολτν βασνων, ἐνθως λαμπρυνθντες, τν περβλλουσαν δξαν, Σοφονν κληροσθε, πντοτε πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

Σταυροθεοτοκον

Λσιν μν φλημτων, ἁγνΠαρθνε δδου, τας μητρικας σου πρεσβεαις, ἡ τν Σταυρπαγντα, ἄνθρωπον γενμενον, Θεν Λγον κυσασα.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

ορανος τ λγστερεσας, καττς γς θεμλιον δρσας, ἐπὶ ὑδτων πολλν, στερωσν μου τν νον, ες τ θλημσου, μνε Φιλνθρωπε.

Τ τς χαρς, τς θεας μεγαλεον, ὡς παροχν μν τς σωφροσνης, εχαριστας φωνας, προφθσωμεν εσεβς, χαιρετζοντες ατν, ὡς προστασαν μν.

Ο δισοῦ, ῥυσθντες τν κινδνων, καδισοχαρς πιτυχντες, Μτηρ νμφευτε, ὡς δοτρα γαθν, καπροσττιν εκλεῆ, πντες δοξζομεν.

Καταλλαγν, πταισμτων κα κινδνων, τν θεϊκν πρεσβεαν σου πλουτοντες, Μτηρ Χριστοτου Θεοῦ, ὡς αταν γαθν, ἀνυμνομεν σε πιστς, εχαριστας φωνας.

τς χαρς, πηγτς θαντου, βρεις χαρς τὰ ῥεθρα αμτων τος κινδυνεουσι, κασζεις πντας γνή, ὡς ἀέναος μν, ἀγαθοδτις Θεοῦ.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

Εσακκοα τν κον σου, καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξστην Κριε.

ραιτατος καθπερ βτρυς, Σταυρῷ ὑψθης, εφροσνης γλεκος Δσποτα, ἐναποστξας φιλνθρωπε.

Πολυδυνα νθρπων πθη, ἔπαυσας Λγε, πθος Δσποτα κοσιον, ἐν τσαρκσου δεξμενος.

Μαρτυρικ

τραυμτισαν τ τραυματοσθαι, οἱ Ἀθλοφροι, τν πολμιον καὶ ὤφθησαν, ἰατροτν παθημτων μν.

Παρετξαντο πρς τος τυρννους, οἱ Ἀθλοφροι, κανικσαντες στφθησαν, νικητικος διαδμασι.

Σταυροθεοτοκον

πεκησας νευ σπορς, Παρθνε τν Λγον, τν Σταυρῷ ἐξαφανσαντα, τν φθορν γαθτητι.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

κλυψεν ορανος Χριστὲ ὁ Θες, ἐν τσοκονομίᾳ, ἡ ἀρεττς φρστου, σοφας σου Φιλανθρωπε.

πξιν σοι δν, τΧαρε γνή, οἱ ῥυσθντες τν κινδνων, τας σας πρεσβεαις Παρθνε, γηθμενοι προσγομεν.

πγειρον καθ' ἡμν, κινδνους πολλος, τν παθν αἱ ἁμαρται∙ ἀλλὰ ἡ θεα σου σκπη, ἡμς γνὴ ἐρρσατο.

Εχριστν σοι δν, ψυχς τας χερσν, ἐπισεομεν Παρθνε, τος θεοις μνοις σκιρτντες, ἐκ θλψεως υσθντες πολλς.

Μακριοι ληθς, οσβοντς σε Θεοτκε Παναγα, ὅτι ν σοὶ ἁμαρτας, καθλψεως ρρσθημεν.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

ρθρζει τ πνεμμου, πρς σὲ ὁ Θες, διτι φς εἶ, κατσπροστγματα, ἐγνοντο ἰάματα, τος δολοις σου φιλνθρωπε.

ψομενος Δσποτα ν ξλσαρκί, τν κτσιν πσαν, ἐκ βαρθρων χαλεπν, τς γνωσας ελκυσας, πρς γνσν σου φιλνθρωπε.

Κρανου σε τπῳ ἐξτσαντο, λας νομος, σταυρωθναι ησοῦ, τν κραν τν λθριον, τοῦ ὄφεως συντρβοντα.

Μαρτυρικ

στσατε δυσσεβεας εματα, ΧριστοΜρτυρες, θεοις αμασιν μν, καΦαρατν τραννον, ἐν τοτοις πεπνξατε.

Τος νυξιν φειδς ξεμενοι, ἐσπαρξατε, τος λγχοις θληταί, καρδας ματαιφρονας, κανικηταγεγνατε.

Σταυροθεοτοκον

γασεν Θες τν μτραν σου, ἁγα Σεμνή, κατοικσας ν ατῇ, καὶ ἐν Σταυρῷ ὑψομενος, τν κτσιν συνανψωσε.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Διασκεδσας τν νκτα τν παθν, λμψον μοι φς νοερν, ὁ τὸ ἀρχγονον σκτος, τς βσσου διξας, κατπρωτκτιστον φς, καταλμψας τ κσμῳ, Δημιουργτοπαντς.

Τς μαρτας ναρεσιν πιστν, Παρθνε ττοκας, καὶ ἐκ κινδνων κα πνων, διεσθη κσμοςδιτΧαρσοι, καὶ ἡμες κβομεν, ῥυσθντες κ θλψεως.

Κατασχεθντες ποικλοις πειρασμος, ἄχραντε Δσποινα, καὶ ἀθυμίᾳ καθλψει, καδεινπεριστσει, ἀπογνωσθντες μες, εφροσνης λπδα, σὲ ἐπλουτσαμεν.

ς σωτηρας φλαξ τν πιστν, καοκετν σου γνή, ἀποδικεις κινδνους, καφρουρες πημντουςδιομτοχοι, τν πολλν γαθν σου, εχαριστομεν δας.

Εχαριστομν σοὶ ῥυσθντες δι σοῦ, ἁμαρτημτων πολλν, καὶ ἀσθενεας κα πνων, κακινδνων χαλεπν, ἄχραντε Δσποινα, ἡ ἐλπς βεβαα, τν πιστν σου οκετν.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

ωνς κ κοιλας δου βα∙ Ἀνγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δ σοι βομενΠαντοδναμε Σωτρ λησον μς.

Νοσσασαν τν νθρπων τν φσιν, ἐπφανας δι σπλγχνα λους, ἰατρτν νοσοντων, καὶ ἰάσω τΣταυρκατπθει σου.

Ξλτπρν ὁ Ἀδμ κατεκρθη, ξλδνν το Σταυροδικαιοται, τν εσοδον λαμβνων, Παραδεσου κα τρυφς τν πλαυσιν.

μνομέν σε τν Σταυρῷ ὑψωθντα, δοξζομεν τν κνθαις στεφθντα, καδξστεφανοντα, τος νθρπους Βασιλεῦ ὑπεργαθε.

Μαρτυρικ

Λυμαντικν πωσμενοι βλβην, οἱ Ἀθλητατς εδωλομανας, βασνοις μιλοντες κα θανντες, σν Χριστβασιλεουσιν.

Ο διωγμς, ολιμς, ογυμντης, οκνδυνοι, οδθνατος λως, τος θεους θλοφρους, τς γπης το Χριστοδιεχρισαν.

Σταυροθεοτοκον

μνολογες τν κ σο σαρκωθντα, καθρηνδες, ἐν Σταυρῷ ὑψωθντα, ατν κατανοοσα, Μητροπρθενε γνπαναμμητε.

τερος τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Βυθῷ ἁμαρτημτων, περιπεσν γαθέ, ὡς ωνς κ το κτους βο σοι∙ Ἀνγαγε κ φθορς τν ζων μου, κασσν με φιλνθρωπε.

γγλων γλσσαι Κρη, τσὰ ἐγκμια, ἀνακηρττειν ο σθνουσιν γνή, ἡμες δ νν δουλικς, δανεισμενοι τ Χαρε, τοΓαβριλ προσφρομεν.

Ες βθος θυμας, καπεριστσεως, τας μαρταις μν, πεπτωκτες ρρσθημεν, δισοτς νγκης τν κινδνων, Παρθνε Θεοτκε γνή.

πχρεων εργσω, πντα τν κσμον γνή, εχαριστεν κα ανεν κα δοξζειν, τν χριν σου εσεβςδισογρ τν κινδνων, καθλψεων λυτρομεθα.

ν νυκτκαὶ ἐν μρᾳ, καφανερς κα κρυπτς, ἐπτν σν καταφεγομεν, πντες βοθειαν, Παναγα Θεοτκε γνή, κασεπτς σε γεραρομεν.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες∙ ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

Βρος κουφζων, τν νομιν μου, μσον, ἀνμων νρτησαι, ἐπΣταυροῦ Ἰησοῦ ὑπεργαθε, ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπεργαθος.

Λγχῃ ἐνγης, τν θεαν πλευρν σου, κατς πλευρς τὸ ὀλσθημα, ἐπανορθσωφλογνῃ ῥομφαίᾳ δέ, διδναι μοι εσοδον, Παραδεσου, Στερ προστττεις πντοτε.

Μαρτυρικ

στρα ν ψει, τεθεμελιωμνα, τς κκλησας οἱ Ἅγιοι, γεγενημνοι τν κτσιν αγζουσιν, ἄθλων τας λαμπρτησι, κατν αμτων φαιδρτησι.

Ββλος προσφρει, ἀεγεγραμμνους, ζντων Κυρου τος Μρτυρας, τγεγραμμνα Θεοδικαιματα, προθμως φυλξαντας, καὶ ἐνηθληκτας στερρτατα.

Σταυροθεοτοκον

Παναγα, πανγιον Λγον, τν ξ ατς νατελαντα, ἐν τῷ ἁγίῳ Σταυρῷ ἀνυψομενον, κακαθαγιζοντα τος νθρπους, ὁρσα πωδρετο.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Τος ν ΚαμνΠαδας μιμομενοι, οτοΠνεματος τν δρσον δεξμενοι, ἐν πστει κραυγζομεν Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

Τ Χαρειν εχαρστως σοι προσφρομεν, πσης δυσχερεας δι σοῦ, Μτηρ Θεοῦ ὡς ληθς λελυτρωμνοι κα συμφνως κρζοντες, ἐν εφροσνκαχαρᾷ, σμεγαλνομεν.

Ηλσθημεν σπρας, κλαυθμπολλῷ, ἐπτπροσδοκίᾳ τν κακν, ἀλλτν σν θεοπρεπσκπην Παρθνε, δεηθντες ερομεν, ἀγαλλασιν κα λσιν, ἀπσης θλψεως.

ς θεον καταφγιον, τν σκπην σου, πντες κεκτημνοι πρς Θεν, ἐν πειρασμος κα διωγμος, καὶ ἁμαρταις, ἐπσοπροσππτομεν, καδισοῦ ἀπαλλαγν, πλουτομεν χραντε.

Τν χριν τς πρεσβεας σου κηρττομεν, στματι κα πνεματι εί, ὡς δι' ατς κα πειρασμν κα τυραννδος, καβαρεας θλψεως, καπαντοων παθν, οδολοσου λυτρομενοι.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν α Δυνμεις, καφρττουσι τν γγλων α τξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Νεκρν με δειξε, ττς γνσεως ξλον, σδΧριστμου νεκρωθες πξλου, ἐζωσας καὶ ἐφτισας ψλλειν∙ Ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

κνθαις στεψεν, ὁ παρνομος δμος, σΒασιλεπαρακος κριζοντα, τν κανθαν, Ἀδμ το πρωτοπλστου, καὶ ὕψωσε Σταυρῷ, τν πντας κ το βθους, ἑλκσαντα τς πλνης.

Συνσει τεναντα, ορανος σε τανει, ἐπτοξλου λας ὁ ἀγνμων, ἰώμενον τς μν μαρτας, τπθει σου Σωτρ, καπασαντα τος πνους, τος κ τν λων πνοις.

Μαρτυρικν

Μαρτρων λεψανα, εωδαν θαυμτων, τος προσιοσιν διστκτκαρδίᾳ, ἐκπμπουσι, καπαθν δυσωδαν, δικουσιν εί, καπσιν ερωσταν, ἐνθως χορηγοσι.

Σταυροθεοτοκον

γων τγματα, λιτανεουσι Κρη, τν κ γαστρς σου προελθντα Δεσπτην, τν δεξαντα, ἐν Σταυρτοτοις τρβον, ἀθλσεως γνή, κασ δοξολογοσιν, ὡς πντων Βασιλδα.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὄροι καβουνοκαβυθς, καπν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

ς λυτρωθντες καταιγδος, ἁμαρτας κα παθν κα πειρασμν, τας σας πρεσβεαις γαθή, Θεοτκε εχαρστφωνῇ, τΧαρσοι βομεν, ὡς δισοῦ ἐκ θλψεως, ες χαρν μετελθντες.

ν τῇ ὀδντν κινδνων, κεκραγτας ο παρεδες γαθή, ἀλλδεσεως πτωχς, ἐπακοσασα ρρσω μς, ἐκ θλψεως μεγλης∙ ὅθεν πιστς τν σν πρεσβεαν, Ἁγνὴ ἀνυμνομεν.

μαρτημτων κα πταισμτων, ἡ ατα νν πγειρεν μν, θλψεις κινδνων κα παθν, καὶ ἀνθρπων πειρασμος πηνες, τας σας Θεοκυτορ, θεαις λιτας ρρσθημεν, ἐξ χθρν παραδξως.

Ο οκτιρμοσου ππντας, ἀενως καταπμπονται Χριστέ, ἀγαθοδτως ληθς, τας πρεσβεαις τς Τεκοσης σε∙ ἐν τατγρ πλουτομεν, Χριστιανοτὸ ἔλες σου, Σωτρ λεμον.

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

Πανμνητε, τν ορανν ψηλοτρα, ἡ τν ναρχον Λγον σπρως συλλαβοσα, κα σεσαρκωμνον Θεν, τεκοσα τος νθρποις, ᾠδας πντες σε πιστομεγαλνομεν.

κρίῳ σε, ἀνυψωθντα ς ἑώρα, Βασιλετν πντων ὁ ἥλιος σβσθη, κατκαταπτασμα τ τοναοῦ, ἐρργη, ἡ φαιδρτης ησοπαντοδναμε.

ρυξν σου, χερας, οἱ ἄνομοι κα πδας, καπλευρν ζωηφρον, ἐκντησαν τ λγχῃ, καχολν καὶ ὄξος σε, ἐπτισαν Οκτρμον, τοπαντς τν γλυκασμν κα Θεν μν.

Μαρτυρικ

Συντριψαν, τοῦ ἀρχεκκου τς παγδας, συντριβμενοι πσαις, ἰδαις τν βασνων, κα στεφανηφροι τ νκγεγοντες, ογενναοι θληταμακαρζονται.

γασαν, τκαταθσει τν λειψνων, πσαν γν οἱ Ἀθλοφροι καὶ ἔπαυσαν τς κνσσας, τν εδωλοθτων, πυρ προσομιλοντες, καὶ ἐν τοτμυστικς, ὁλοκαυτομενοι.

Σταυροθεοτοκον

Φιλγαθε, τν Χερουβεμ γιωτρα, ἡ ΘεοΘεν Λγον σαρκί, ἀποτεκοσα, τν νυψωθντα σαρκΣταυρῷ ἐθελουσως, ὑπρ πντων κτενς, τοτον πρσβευε.

τερος, τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

σπρου τκου σλληψιν, τς ρμηνεσει βροτν; ἀφθνου τκου γννησιν, τς μ θαυμσει γηγενν; δισαφυλατς γς, Θεοτκε μεγαλνομεν.

Τ Χαρε παξως σοι, μετφωνς λαλαγμοῦ, Παρθνε νν προσφρομεν, σν τῷ ἈγγλΓαβριλ, ῥυσθντες κ ποικλων πειρασμν, Θεοτκε τας πρεσβεαις σου.

Χαρκαὶ ἀγαλλασις, καεφροσνη θεϊκή, Παρθνε πειργαμε μν πλθυνε Θεοῦ∙ ἰδογρ ο πενθοντες χαλεπς, ἀγαλλμεθα πρεσβεαις σου.

Θυσαν σοι ανσεως, θω κα γλσσκαφωνῇ, ᾠδν εχαριστριον, ἀποδιδος σοι κτενς, Παρθνε ς ηξμην δι σοῦ, ἐν μρᾳ ῥυσθες κ θλψεως.

Συγχαρομν σοὶ Ἄχραντε, τθείῳ τκεσεβς, χαρν μν βλυσας, ἐκ θλψεως κα πειρασμοῦ∙ δισοι εχαρστως καὶ ἡμες, τν δν ποπληρομεν.

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Δεσπτης ν φιλνθρωπε Ζωοδτα, ἐξηγρασας δι Σταυροσου τν οκουμνην, Κριε δξα σοι.

Σταυρπροσηλθη, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἐτργησαν τὰ ἔθνη, Παρδεισον μετΛστοῦ. Ατη δξα τς κκλησας, οτος πλοτος τς βασιλεας, ὁ παθν δι' ἡμς, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Τν μνμην τν γων σου, Ἀθλοφρων ορτζοντες, σὲ ἀνυμνομεν Χριστβοντες∙  Κριε δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Σταρωσιν κα σφαγν ς κακοργος, κατεδξω Μακρθυμε, ἵνα πεπτωκτας μς δι ξλου, πλιν δι ξλου Σταυροσου ψσς, ἀλλ' ἡ τετοκυῖά σε Παρθνος ξεπλττετο, νεκρν καθορσσε, καστνουσα κραζεν ∙ Ὢ μανα δικος! πς κτενουσιν νομοι τν Δκαιον;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστῇ∙ Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

μενος τοῦ Ἀδμ τὸ ἄλγος, ὃ ὑπστη χθροσυμβουλῇ, ὑψθης πξλου Βασιλεῦ, καὶ ἄλγος καθυπστης, χερας κα πδας, ἡλωθες∙ ὅθεν σου δοξζομεν, Λγε τ μακρθυμον.

ν μσσε τν νμων δμος, τν βραων σταρωσε, τν μνον Νομοδτην Λυτρωτά, πσης παρανομας, ἐκλυτρομενον Χριστέ, γνος τὸ ἀνθρπινον∙ ὅθεν νυμνομν σε.

Μαρτυρικν

Τ στγματα τν πολλν βασνων, ὡς τερπνὰ ὡρασματα, προσφροντες ο θεοι θληταί, κσμος τς κκλησας, ἐγνωρσθησαν φαιδρς, πντοτε πρεσβεοντες, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα...

Δισωσον Τρις γα, τος σος δολους μνοντς σε, δυνμωσον σχϊ το Σταυροῦ, καπρς τν νω Πλιν, βανειν δγησον μς, ἔνθα καγενμενοι, εροιμεν τὸ ἔλεος.

Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Μὴ ἔχοντα καθορσα εδος, οδκλλος Χριστέ, σσαρκὶ ὑψομενον ν ξλτοΣταυροῦ, ἡ πναγνος Παρθνος, ἀνεβα δυνηρςΟμοι! πς σε νομοι, Τκνον κατεσπραξαν;