Icon by Rev. Christopher Klitou 

The Raising of Lazarus