Icon by Rev. Christopher Klitou

St. James of Alphaeus, Apostle

9th October