ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

email: pater@christopherklitou.com  

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 ΟΚΤΩΗΧΟΣ

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΗΧΟΣ Α΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   136KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ    81KB A4

ΤΡΙΤΗ    81KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ    84KB A4

ΠΕΜΠΤΗ    80KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    75KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ    88KB A4
 

ΗΧΟΣ Β΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   122KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     77KB A4

ΤΡΙΤΗ    83KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   75KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   75KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   82KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   84KB A4
 

ΗΧΟΣ Γ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   114KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     76KB A4

ΤΡΙΤΗ    81KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   79KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   79KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   77KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   86KB A4
 

ΗΧΟΣ Δ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   122KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     79KB A4

ΤΡΙΤΗ    86KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   78KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   79KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   84KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   87KB A4
 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   123KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     76KB A4

ΤΡΙΤΗ    85KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   80KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   78KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   81KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   85KB A4
 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   125KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     75KB A4

ΤΡΙΤΗ    83KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   76KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   74KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   78KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   80KB A4
 


 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ   228KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     131KB A4

ΤΡΙΤΗ    153KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   146KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   164KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   163KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   151KB A4
 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ   149KB A4

ΔΕΥΤΕΡΑ     171KB A4

ΤΡΙΤΗ    176KB A4

ΤΕΤΑΡΤΗ   146KB A4

ΠΕΜΠΤΗ   190KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   168KB A4

ΣΑΒΒΑΤΟ   185KB A4