ΜΗΝΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

Η κάτωθεν Πασχάλιος Πίναξ περιέχει την ημερομηνίαν της Κυριακής του αγίου Πάσχα, κατά το διορθωμένον Ιουλιανόν ημερολόγιον, μέχρι του 2099 σωτηρίου έτους. Εις την πρώτην στήλην καθέτως, αναγράφονται αι δεκάδες των ετών, οριζοντίως δε τα ενδιάμεσα των δεκάδων έτη καθ' ημερομηνίας. Ό που αι ημέραι με κόκκινα γράμματα δηλώνει έτος δίσεκτος.  Όπου αι ημέραι με μπλε γράμματα το Πάσχα της Ρωμαίο Καθολικής συμπίπτει μετά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπου αι ημέραι με μοβ, δηλώνει και δίσεκτος και έτος όπου το Πάσχα της Ρωμαίο Καθολικής συμπίπτει μετά της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

ΕΤΗ

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1940 - 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 16 Απρ. 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ.
1950 9 Απρ. 29 Απρ. 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 17 Απρ. 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου
1960 17 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 3 Μαΐου 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 21 Απρ. 13 Απρ.
1970 26 April 18 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ.
1980 6 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 8 Μαΐου 22 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου 19 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ.
1990 15 Απρ. 7 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 1 Μαΐου 23 Απρ. 14 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ. 11 Απρ.
2000 30 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 27 Απρ. 11 Απρ. 1 Μαΐου 23 Απρ. 8 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ.
2010 4 Απρ. 24 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 20 Απρ. 12 Απρ. 1 Μαΐου 16 Απρ. 8 Απρ. 28 Απρ.
2020 19 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ. 16 Απρ. 5 Μαΐου 20 Απρ. 12 Απρ. 2 Μαΐου 16 Απρ. 8 Απρ.
2030 28 Απρ. 13 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 17 Απρ.
2040 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου 24 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 21 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ.
2050 17 Απρ. 7 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου 18 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου
2060 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ. 13 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 10 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ.
2070 4 Μαΐου 19 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ. 7 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 8 Μαΐου 23 Απρ.
2080 14 Απρ. 4 Μαΐου 19 Απρ. 11 Απρ. 30 Απρ. 15 Απρ. 7 Απρ. 27 Απρ. 18 Απρ. 1 Μαΐου
2090 23 Απρ. 8 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ. 11 Απρ. 24 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 27 Απρ. 12 Απρ.